Home » Napreduju radovi na izgradnji objekta Službe hitne medicinske pomoći u Zenici

Napreduju radovi na izgradnji objekta Službe hitne medicinske pomoći u Zenici

Radovi na izgradnji objekta Službe hitne medicinske pomoći s pratećim sadržajima u Zenici u punom su jeku. Građevinska operativa kompanije ITC d.o.o. Zenica izvršila je rušenje stare zgrade, a trenutno se rade široki iskopi i polaganje instalacija.

Projekat izgradnje objekta je vrijedan 8,2 miliona KM. Vlada Zeničko-dobojskog kantona je odobrila 3,5 miliona KM – od čega 1,5 milion KM ove godine te dva miliona KM u 2024, Vlada Federacije BiH, je već odobrila 1.000.000 KM, a jednak iznos će biti odobren i kroz rebalans budžeta FBiH, dok je preostali iznos od oko 2,7 mililiona KM osigurao Grad Zenica.

JU “Dom zdravlja” Zenica će za opremanje objekta potrebnim uređajima za dijagnostiku izdvojiti dodatnih 1.000.000 KM.

U novoj zgradi će, pored Službe hitne medicinske pomoći, biti smještene i Služba za laboratorijsku dijagnostiku te Služba za zaštitu od nespecifičnih i specifičnih plućnih oboljenja. Ukupna korisna površina novog objekta na tri etaže je oko 3.320 m2, a sa vanjskim uređenjem obuhvata prostor od oko 4.200 m2.

Premijerka ZDK Amra Mehmedić kazala je kako je to jedan u nizu višemilionskih projekata koji su čekali na realizaciju više od 40 godina, a direktno se tiču kvaliteta života građana Grada Zenica.

– Opredjeljenje Vlade ZDK-a je da kroz ulaganja u infrastrukturu, opremu i kadrove nastavimo jačati zdravstveni sektor – rekla je Mehmedić.

Planirano je da zgrada bude završena u roku od dvije godine, a do tada će rad Službe hitne medicinske pomoći biti organizovan u objektu Ambulante porodične medicine Blatuša, saopćeno je iz Press službe ZDK.