Home » Ne mogu pacijenti više donositi lijekove u KBZ

Ne mogu pacijenti više donositi lijekove u KBZ

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, kako je na press-konferenciji istakla šefica Kabineta premijera Vlade ZDK Miralem Galijaševića, Zahida Šišić, usvojila je izmjene i dopune Zakona o javnom redu i miru ZDK.

Usvojeni akcioni planovi

-Na inicijativu zastupnika u Skupštini ZDK Hašima Mujanovića, usvojene su ove izmjene koje se, uglavnom, odnose na preciziranju javnog mjesta na kojem se može okupljati i protestovati- kazala je gospođa Šišić, koja je dodala i kako su data ovlaštenja resornim ministrima pravosuđa i uprave, obrazovanja, zdravstva, MUP-a, rada i socijalne zaštite da sa granskim sindikatima, kada postanu reprezentativni, potpišu granske kolektivne ugovore za ZDK.

Usvojen je i Akcioni plan realizacije Reformske agende, koju je pripremila Služba za razvoj i poduzetništvo ZDK, zatim i Odluka o pokretanju postupka izrade Ekološkog akcionog plana ZDK, koji bi bio usklađen sa propisima Federalnog fonda okoliša.

Provedba presude
Provedba presude

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Himzo Smajić istakao je kako je donešen Zaključak o prihvatanju Informacije o presudi Ustavnog suda FBiH, da ovo ministarstvo poduzme aktivnosti na njenoj realizaciji.

-Presudom je utvrđeno da je Odlukom o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama vodozahvata „Jelah-polje“ u Općini Tešanj, povrijeđeno pravo na lokalnu samopuravu Općine Usora- kazao je Smajić. Donešena je i odluka da se za preduzeće „Nerken“ d.o.o. Maglaj pokrene procedura dodjele koncesije za crpljenje i flaširanje izvorske vode na lokalitetu Donji Rakovac u Općini Maglaj.

-Usvojen je izvještaj o realizaciji poticaja za poljoprivrdu, za koju je, od planiranih dva miliona KM, realizovano 1.810.284,20 KM, dok su sredstva za uređenje poljoprivrednog zemljišta, u iznosu od 998.746 KM, prenešena za ovu godinu. Planiranih 50.000 KM za zaštitu životinja u potpunosti su realizirana, a realizovan je i 61 projekt vodne infrastrukture, u iznosu od 3.563.915,23 KM- kazao je, između ostalog, Smajić.

KBZ je prioritet

Ministar zdravstva Dragoljub Brenjo istakako je kako je za kapitalne investicije u zdravstvene ustanove bilo predviđeno 2,6 miliona KM, a ostvaren je sa oko 2.549.000 ili 98 %.

Sanacija stanja u KBZ-u
Sanacija stanja u KBZ-u

-Prioritet smo dali Kantonalnoj bolnici Zenica, koja je, faktički, bila u fazi pravog kolapsa. Njena su potraživanja bila oko 15 miliona KM- kaže Brenjo. On dodaje da je, uz pomoć Vlade ZDK, sukcesivno dug prema „Siemensu“, sa preko milion KM, sveden na oko 380.000 KM. Dogovoren je i način isplate preostalog duga u četiri rate tokom ove godine. On je dodao da su usvojili i Odluka o Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti, koja se odnosi na KBZ, a koja je potpuno usklađena sa Federalnom listom.

-Ovo je prvi put da se na zakonski način donosi ova lista, koja je obavezna za sve kantone. Do sada su, pa i KBZ, donosili svoje liste. Na ovoj listi je ukupno 294 lijekova, od čega je 30-40 lijekova za koje smo uvažili stavove stručnjaka i nalečnika iz KBZ-a. Za ovu je listu planirano izdvajanje oko 2 miliona maraka, a u dogovoru sa Zavodom zdravstvenog osiguranja ZDK- kazao je Brenjo, koji je dodao da se nada da se više neće događati situacija kao do sada da pacijenti iz KBZ-a idu u svoje matične amulante, kako bi im njihovi ljekari propisivali lijekove, iako su bili pacijenti KBZ-u. A to je, kaže, nedopustivo.

Resorni ministar obrazovanja Mensur Sinanović prezentirao je utrošak sredstava svog ministarstva, koje je za 13 transfera utrošilo 7.374.607,93 od planiranih 7.465.200 KM. Najviše novca, 3.231.548 KM transferirano je za tekuće transfere ustanovama kulture, za smještaj studenata u domove 1.521.934, a stipendiranje studenata 1.000.720 KM.
Ministarstvo za boračka pitanja, osim što je isplatilo oko tri miliona KM preostalih dugova unazad tri godine, prošle je godine utrošilo i 94,24 % od planiranih 7.585.060 KM.

Perković i Salčinović imenovani za direktore

Vlada je dala saglasnost na imenovanje Ante Perkovića, trenutno zaposlenog u Službi za zapošljavanje ZDK, za direktora preduzeća „Nova Trgovina“ Žepče, a Tarika Salčinovića, profesora tjelesnog odgoja, za direktora Škole sa odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psihofizičkom razvoju Zenica.

Redakcija

 

Tags