Home » Novi regulacioni planovi zeničkih ulica zamrznuti: Građani ne žele parkinge i nove zgrade

Novi regulacioni planovi zeničkih ulica zamrznuti: Građani ne žele parkinge i nove zgrade

Nakon održanih javnih rasprava povodom izrade novog regulacionog plana zeničkih ulica, građani su poručili da ne žele zgrade i parkinge umjesto zelenih površina.
Regulacioni planovi koji su bili ponuđeni za zenička naselja najvjerovatnije neće biti usvojeni nakon javnih rasprava koje su održane u mjesnim zajednicama u kojima je, prema prijedlogu nadležnih službi Grada Zenice, planirana izgradnja parkinga, solitera i drugih betonskih objekata na mjestima zelenih površina i parkova.

U razgovoru za Klix.ba inžinjer arhitekture Boris Britvar iz Zenice ističe kako su građani Zenice jasno i glasno iskazali svoje zahtjeve.

“Građani su kazali da žele poštivanje zakona Bosne i Hercegovine iz oblasti prostornog uređenja i građenja, usvajanje prostornog plana grada, izradu i usvajanje urbanističkog plana grada, da se na osnovu njega rade regulacioni planovi kako to nalaže Zakon o prostornom uređenju i građenju te da se u izradi prostorno-planske dokumentacije poštuju stručne norme iz oblasti prostornog planiranja”, kazao je Britvar.

Dodao je da je Zenica vrlo dobro urbanistički planiran grad i ugodan za življenje te da bi se interpolacijom objekata, kako se to predlaže Nacrtom regulacionog plana, dobilo nešto sasvim suprotno civilizacijskim normama stanovanja.

“Prije svega, to se odnosi na gustinu naseljenosti koji je veoma bitan urbanistički parametar koji izravno utječe na kvalitet stanovanja, higijenske uslove u smislu zagađenja, količinu zelenih površina, količinu buke i drugo. Osim toga, gustina naseljenosti značajno utječe na kapacitet infrastrukture, kapacitet uslužnih djelatnosti, te društvenih i slobodnih površina”, govori Britvar.

Ističe da se povećanjem gustine povećava i obim motornog saobraćaja i potreba za većim saobraćajnim i parkirnim površinama.

“Sasvim je jasno da postojeća infrastrukture ne može podnijeti dodatna opterećenja. Poznato je da mjesta s velikom gustinom naseljenosti stvaraju pogodno tlo za deformaciju u razvoju međuljudskih odnosa, otuđenosti, depresije i delinkvencije, kao i otežanu adaptaciju u socio-ekonomskom i ekološkom smislu. Nažalost, Gradska uprava diskusiju o prostorno-planskoj dokumentaciji svodi na princip sviđa mi se, ne sviđa mi se, bez minimuma stručnih utemeljenja”, navodi Britvar.

  U Topčić Polju upriličena edukacija žena o značaju ranog otkrivanja raka dojke

Ono što je posebno privuklo pažnju građana Zenice jeste gradnja, kako je planirano, stambeno-poslovnog objekta na prostoru Trga rudara. Predloženo je da maksimalna visina objekta može biti 100 metara, ali prema riječima Britvara, na toj lokaciji se nalaze eksploataciona polja rudnika.

“Niko sa sigurnošću ne može reći da li je na toj lokaciji moguće graditi, a pogotovo ako je riječ o objektu visine 100 metara s tri etaže podzemnih garaža. Grad je u fazi pripreme za izradu regulacionog plana morao izvršiti geološka ispitivanja na svim lokalitetima na kojima se planira eventualna gradnja, ali to nažalost nije učinjeno, a svi objekti su planirani proizvoljno. Želim napomenuti da je grad prije nekoliko godina, zbog ovakve greške, platio 3 miliona KM odštete zbog izazivanja klizišta u naselju Pečuj i za to niko nije bio odgovoran”, dodao je naš sagovornik.

Na pitanje da li (ne)usvajanjem regulacionog plana grada građani gube ili dobivaju, on je kazao da neusvajanje ni na koji način ne može naštetiti građanima Zenice.

“Aktivnosti na usvajanjima regulacionih planova će prije svega koristiti građanima, u smislu njihove edukacije po pitanju donošenja prostorno-planske dokumentacije, zaštite vlastitih interesa i ostvarenja građanskih prava. Vjerujem da će nakon odbijanja regulacionih planova Gradska uprava ozbiljnije shvatiti svoj posao i angažovati stručnjake na izradi novog plana koji će biti od koristi za građane i potencijalne investitore”, zaključio je Britvar.

Na narednoj sjednici Gradskog vijeća Zenice koja je zakazana za četvrtak 20. decembra nisu planirane rasprave o regulacionim planovima zeničkih ulica.

Klix.ba