Home » Odluke sa 46.sjednice Vlade ZDK

Odluke sa 46.sjednice Vlade ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, je na 46. sjednici, utvrdila Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime pomoći Općini Maglaj radi saniranja šteta nastalih prirodnim nepogodama u iznosu od 170 000 KM.

Na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Vlada je donijela Zaključak o usvajanju Izvještaja o implementaciju Akcionog plana provođenja Strategije zapošljavanja Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu u kojem je navedeno da je prema podacima Federalnog zavoda za statistiku broj zaposlenih osoba u novembru 2015. godine iznosio 72.025 i da je veći za 1.385 osoba u odnosu na broj zaposlenih u novembru 2014. godine. Nakon tri godine broj zaposlenih osoba na području Zeničko-dobojskog kantona je veći od broja nezaopslenih.

Press služba Vlade ZDK