Home » Održan okrugli sto o modalitetima koordinacije i provedbi Gender akcionog plana ZDK

Održan okrugli sto o modalitetima koordinacije i provedbi Gender akcionog plana ZDK

Komisija za ravnopravnost spolova, ljudska prava i građanske slobode Skupštine Zeničko-dobojskog kantona uz podršku Misije OSCE u Bosni i Hercegovini organizirala je okrugli sto o temi “Gender akcioni plan ZDK – modaliteti koordinacije, provedba i izvještavanje”.

Predsjednica pomenute komisije Skupštine ZDK Amra Jupić istakla je kako je zadovoljna odzivom skupu, a koji ima za cilj “provedbu, koordinaciju provedbe i implementacija Gender akcionog plana ZDK-a za period od 2021.-2024. godine”.

-Izuzetno smo zadovoljni da je prvi put na području ZDK-a usvojen jedan ovakav dokument. Mi vrlo često kažemo strateški dokument, iz razloga što nerješavanjem pitanja ravnopravnosti spolova na području ZDK-a generiraju se, ne mogu reći svi, ali mnogi problemi kako u javnom tako i u privatnom diskursu- istakla je Jupić.

Okrugli sto, napominje, organizirali su kako bi usvojili dobre prakse iz susjednih kantona te su zbog toga u goste pozvali predstavnike Tuzlanskog kantona i Federalnog gender centra te da sagledaju dokle se došlo s provedbom određenih aktivnosti iz tog dokumenta, a koje, uglavnom, provodi Ministarstvo rada, socijalne politike i izbjeglica ZDK-a.

Predstavnik resornog ministarstva ZDK Muhamed Pašalić kazao je kako su prema Gender akcionom planu ZDK predviđena tri glavna cilja, iz kojih je proizašlo 14 podciljeva te 64 aktivnosti.

-Naše ministarstvo ima 12 svojih aktivnosti koje treba da realizira. Već su neke aktivnosti u fazi realizacije, neke su raelizovane i mi nastojimo, sa svim svojim raspoloživim resursima, da svakodnevno kroz reformske procese aktivnsoti koje su predviđene Gender akcionim planom ZDK u potpunosti i realiziramo.

Zanimljivo je, a što je jedan novitet u Zakonu o socijalnoj zaštiti ZDK, da ne postoji niti jedan oblik rodno zasnovane ravnopravnosti, bez diskriminacije po polu, rasi ili bilo kom drugom osnovu- istakao je Pašalić.

  Kasumović nastavlja obmanjivati rudare

U toku su, napomenuo je, aktivnosti na izmjeni i dopunama tog kantonalnog zakona, koje se odnose na prava zaposlenih i nezaposlenih porodilja.

-Nezaposlene i zaposlene porodilje primat će naknadu od 1.000 KM mjesečno, na period od 12 mjeseci. Izmjene i dopnu će biti uvrštene u kantonalni zakon, koji treba da krajem jula ili početkom augusta stupi na snagu.

Po pitanju rodno-zasnovane ravnopravnosti, ukoliko majka koja je rodila dijete bude spriječena iz bilo kojih razloga- da umre, da napusti dijete, da ode na izdržavanje kazne zatvora…da nije u mogućnosti da vodi brigu o svome djetetu, omogućeno je pravo ocu djeteta, koji je u radnom odnosu, da dobije porodiljsko odsustvo i da vodi brigu o svome djetetu te da dobije tu novčanu naknadu za 12 mjeseci- podvukao je Pašalić.

U svim ustanovama socijalne zaštite, u kojima nadzor vodi Ministarstvo, vodi se, ističe, “računa o rodno-zasnovanoj zastupljenosti”.

-Prilikom osnivanja novih ustanova, koje stupaju na tržište kao private ustanove u oblasti socijalne zaštite te da vode brigu o odraslim, starim licima ili djeci bez roditeljskog staranja, vodi se računa da ove segmente i ova načela usvoje i uvrste u svoj program rada- kazao je Pašalić.

Osobe koja izlaze iz sistema socijalne skrbi, poput djece koja izlaze iz Doma za djecu bez roditeljskog staranja u Zenici, a koja iz tog sistema izlaze nakon što postanu punoljetni, zagovara se da “u sistemu javne brige imaju prednost prilikom zapošljavanja- određivanja pripravničkog staža i samog zapošljavanja”. Intencija je, naglašava, da se te odredbe uvrste u zakone te dosljedno primjenjuju.