Home » Održan seminar socijalnih radnika ZDK (FOTO)

Održan seminar socijalnih radnika ZDK (FOTO)

Od 23. do 25. septembra u Primoštenu, Republika Hrvatska, održan je devetnaesti stručni seminar socijalnih radnika Zeničko-dobojskog kantona u organizaciji Društva socijalnih radnika Zeničko-dobojskog kantona.

Tema ovog seminara je bila “Smještaj u ustanovu socijalne zaštite i starateljstvo – unificirani pristup centara za socijalni rad i ustanova na prostoru ZDK”.

Svi učesnici su imali priliku da međusobno razmjene svoja iskustva iz prakse, kao i prepreke na koje svakodnevno nailaze u praksi kada je u pitanju ova tema.

Seminar je koristio svim sturčnjacima na nivou ZDK kako bi svi imali jedinstven pristup u radu CSR po temama dnevnog reda.

Ovim putem se zahvaljujemo svim učesnicima koji su uzeli učešće na ovom seminaru te na taj način pokazali važnost međusobne saradnje socijalnih radnika.