Home » Održana je 20. sjednica Gradskog vijeća Zenica

Održana je 20. sjednica Gradskog vijeća Zenica

Održana je 20. sjednica Gradskog vijeća Zenica, na kojoj su vijećnici razmatrali 12 tačaka dnevnog reda. Predloženi dnevni red dopunjen je Informacijom o procesima prenosa vlasništva Autobuske stanice Zenica iz vlasništva Grada Zenica u vlasništvo JKP „ZENICATRANS-PREVOZ PUTNIKA“ d.d. Zenica.

Nakon datih obrazloženja od strane resorne gradske službe, vijećnici su primili k znanju Informaciju uz donošenje zaključka kojim se zadužuje Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina da Rješenje o oglašavanju ništavim Rješenja Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina od 27.03.2000. godine, dostavi Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona, Kantonalnom sudu u Zenici i Općinskom sudu u Zenici.

Među tačkama o kojima se najviše raspravljalo su: Prijedlog Odluke o prihvatu ponude i sklapanju Ugovora o osnivanju prava građenja na gradskom građevinskom zemljištu radi izgradnje objekta i uspostave specijalistčke zdravstvene ustanove za liječenje bolesti srca i kardiovaskularnog sistema u gradu Zenica, a nakon provedenog javnog konkursa, zatim Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja za izgradnju podzemne garaže na Trgu Alije Izetbegovića, kao i Prijedlog Odluke o ponovnom raspisivanju međunarodnog javnog poziva za iskazivanje interesa za kupovinu kompleksa/nekretnina bivšeg Zeničkog odmarališta u mjestu Duće, Općina Dugi Rat, Republika Hrvatska te Nacrt Regulacionog plana Poslovno-rekreativna turistička zona Zenica-Jug.

Prihvatanjem prijedloga Odluke o prihvatu ponude i sklapanju Ugovora o osnivanju prava građenja na gradskom građevinskom zemljištu radi izgradnje objekta i uspostave specijalističke zdravstvene ustanove za liječenje bolesti srca i kardiovaskularnog sistema u gradu Zenica vijećnici su podržali osnivanje prava građenja u korist PZU Specijalna bolnica „Centar za srce – KM“, kao sticaoca prava građenja.

Kako je Odlukom pobliže regulisano osnovat će se pravo građenja na gradskom građevinskom zemljištu koje se nalazi u sjeveroistočnom dijelu Kantonalne bolnice Zenica, površine cca 1000 m2, a shodno idejnom rješenju ponuđača PZU Specijalna bolnica „Centar za srce – KM“ Sarajevo.
Pravo građenja osnovat će se na period od 24 godine i 11 mjeseci, s mogućnošću produženja tog perioda ukoliko i dalje bude postojao interes za takvom vrstom specijalističke zdravstvene ustanove.

Jednokratna naknada za pravo građenja utvrđena je u iznosu od 50.000,00 KM, dok godišnja naknada iznosi 30.000,00 KM, a počet će se plaćati tri godine nakon potpisa Ugovora o osnivanju prava građenja.

Predviđeno je da se izgradi objekat specijalističke zdravstvene ustanove ukupne bruto površine 3001,38 m2, odnosno ukupno 2703, 96 m2 korisne površine.

U obraćanju vijećnicima i prisutnima prof. dr. Mirsad Kacila, direktor PZU Specijalna bolnica „Centar za srce – KM“ je naglasio da će sve vrste usluga koje će se pružati pacijentima u specijalističkoj zdravstvenoj ustanovi za liječenje bolesti srca i kardiovaskularnog sistema u gradu Zenica, a koje su propisane od strane Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i uključuju interventno-kardiološke procedure, koronarografije, stenting (TAVI, EVAR, TEVAR) i slično biti besplatne za pacijente sa područja Zeničko-dobojskog kantona.

„Postoje usluge manjeg obima, njih pet do sedam posto od ukupnih koje Federalni zavod zdravstvenog osiguranja ne priznaje. Međutim, uključivanjem Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja će i taj problem biti riješen. Pacijenti će biti u prilici da dobiju brzu, jednostavnu i kvalitetnu zdravstvenu uslugu bez bilo kakvog plaćanja“, pojasnio je prof. dr. Kacila.

  Narodni evropski savez (NES) i u Kaknju najavio pobjedu na izborima (FOTO)

Odluka o prihvatu ponude i sklapanju Ugovora o osnivanju prava građenja na gradskom građevinskom zemljištu radi izgradnje objekta i uspostave specijalističke zdravstvene ustanove za liječenje bolesti srca i kardiovaskularnog sistema u gradu Zenica dopunjena je odredbom kojom se definiše da će se prijedlog Ugovora o osnivanju prava građenja dostaviti na mišljenje Gradskom pravobranilaštvu Zenica.

Gradsko vijeće je razmatralo i usvojilo Prijedlog Odluke o proglašenju javnog interesa i raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja radi izgradnje Centralne gradske podzemne (CPG) garaže na Trgu Alije Izetbegovića.

Razlozi za donošenje Odluke proizilaze iz Analize opravdanosti izgradnje, upravljanja i korištenja podzemnih garaža na području grada Zenica, koju je Gradsko vijeće razmatralo na sjednici održanoj 29. aprila 2021. godine i povodom koje je usvojilo Odluku o opredijeljenosti dodjele/osnivanja prava građenja radi realizacije projekata izgradnje, upravljanja i korištenja podzemnih garaža na području grada Zenica.

Projekat izgradnje, upravljanja i korištenja podzemne garaže na Trgu Alije Izetbegovića će biti realizovan osnivanjem prava građenja, a nakon provedenog javnog natječaja i izbora investitora.

Na ovoj sjednici Vijeće je usvojilo i Prijedlog Odluke o ponovnom raspisivanju međunarodnog javnog poziva za iskazivanje interesa za kupovinu kompleksa/nekretnina bivšeg Zeničkog odmarališta u mjestu Duće, Općina Dugi Rat, Republika Hrvatska.

Pravo učešća u međunarodnom javnom pozivu za iskazivanje interesa za kupovinu kompleksa/nekretnina bivšeg Zeničkog odmarališta u mjestu Duće imaju sva zainteresirana pravna i fizička lica, domaća i strana, koja prema zakonodavstvu Republike Hrvatske mogu biti vlasnici nekretnina.
Početna cijena za kupovinu kompleksa/nekretnina bivšeg Zeničkog odmarališta u mjestu Duće u „viđenom stanju“, na osnovu procjene vrijednosti kompleksa/nekretnina odmarališta koja je urađena od strane „Ing ekspert“ d.o.o. iznosi 9.200.000,00 KM.

Potrebnu većinu glasova dobio je i Nacrt Regulacionog plana Poslovno-rekreativna turistička zona Zenica-Jug.

Također, usvojen je Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa, radi očuvanja postojećih i izgradnje budućih energetskih postrojenja i instalacija za potrebe sistema daljinskog grijanja Grada Zenica, smještenih u objektu „Stara termoelektrana“.

Prihvaćen je Prijedlog Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Zenica, kao i Prijedlog Pograma rada Gradskog vijeća za period 01.01.-31.12.2022. godine.

Vijećnici su primili k znanju Informaciju o realizaciji Programa mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje u 2021. godini na području Grada Zenica, a predstavljen je i Program mjera za utrošak podsticajnih sredstava u oblasti poljoprivrede u 2022. godini.

Za realizaciju ovog programa predviđena su sredstva u iznosu od 650.000,00 KM i to za podsticaje u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ostale vrste podsticaja.

Korisnici Programa mogu biti poljoprivredni proizvođači, zadruge, te fizička i pravna lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata.

Program je pripremljen s ciljem povećanja obradivih površina i intenziviranja poljoprivredne proizvodnje, zatim stvaranja tržišno orijentisanih poljoprivrednih proizvođača, formiranja poljoprivrednih gazdinstava, kao i očuvanja i proširenja stočnog fonda te olakšavanja samozapošljavanja u poljoprivredi i smanjenja stope nezaposlenosti na području Grada i razvoja ruralnih područja.

Podržan je zaključak o održavanju tematske sjednice na temu unaprjeđenja poljoprivredne proizvodnje.

Na samom kraju sjednice usvojeno je Rješenje o imenovanju Stručne komisije za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina i bespravnih zahvata na području grada Zenica i Rješenje o imenovanju Komisije za davanje stručne ocjene.