Home » Oglasili se iz JP RV “Plava voda”: Moguće potpuno otkazivanje projekta “Plava voda”

Oglasili se iz JP RV “Plava voda”: Moguće potpuno otkazivanje projekta “Plava voda”

Nakon sastanak koji je održan između JP RV „Plava voda“ d.o.o. Travnik i predstavnika ZDK-a, oglasili su se z JP RV “Plava voda”. Saopćenje prenosimo u cijelosti…

U četvrtak 28.1.2021.g.u 9:00 održan je sastanak između JP RV „Plava voda“ d.o.o. Travnik i predstavnika ZDK-a (VD Premijer ZDK i Ministar finansija ZDK) na kojem su se razmatrale mogućnosti prevazilaženja problema oko davanja mjenica između Federalnog ministarstva finansija, Fonda za zaštitu okoliša i ZDK u sklopu osiguranja otplate kreditnih sredstava potrebnih za realizaciju projekta „Plava voda“.

Naime, ovaj problem je već dugo jedna od glavnih kočnica za nastavak realizacije Projekta i EBRD je već odavno najavio otkazivanje Projekta ubog ovog dugoročnog zastoja.

Nakon toga, predstavnici JP RV „Plava voda“ su uzeli učešće na sjednici Gradskog vijeća (GV) Zenice, na kojoj je jedna od tačaka bila „Informacija o projektu Plava voda“. Nakon rasprave i obrazloženja koja su davana od strane VD Direktora Granića, Informacija je od strane GV Zenica primljenja k znanju (usvojena) uz zaključke da se i GV Zenica direktno uključi u rješavane problematike izdavanja mjenica od strane ZDK-a.

Komentar VD Direktora g. Granića na ova dešavanja je slijedeći:

„Na sastanku sa predstavnicma ZDK-a, ponovo smo ih upozorili da je je Projekat u zastoju zbog njihovog neispunjavanja preuzetiih obaveza te da se od njih očekuje da što prije preduzemu potrebne korake da se to prevaziđe jer to može biti jedan od glavnih razloga da se Projekta otkaže od strane EBRD-a.

  Izabrani delegati za Dom naroda Parlamenta FBiH iz ZDK-a

Što se tiče sjednice GV Zenica, iako je Informacija od strane GV prihvaćena, a gradski vijećnici imali zaista korektna pitanja vezana za realizaciju Projekta, evidentno je bilo da se nakon nastupa Gradonačelnika Kasumovića, projekat „Plava voda“ nastoji iskoristiti i zloupotrijebiti za ostvarenje političkih i ličnih ciljeva prvenstveno u relaciji Uprava Grada Zenice prema Vladi ZDK.

Meni, kao VD Direktoru JP-a, nije dozvoljeno da na samom kraju sjednice ponovo dam komentar na neke izjave g. Gradonačelnika tako da smo ostali nedorečeni na sve ono što je g. Gradonačlnik pred kraj sjednice izjavio.

U svakom slučaju, Preduzeće će ponovo proanalizirati kompletnu ovu situaciju i ne isključujemo mogućnost da ćemo se prema OV Travnik obratiti sa prijedlogom da se Projekat od Strane Općine Travnik potpuno otkaže, ako to već ne uradi EBRD.

Izvor:tntportal.ba