Home » OKBIH: NIKE bi da sponzorira bh. olimpijski tim u Rio de Janeiru » ceremonija