Home » Općina Travnik dobija novu strategiju za mlade

Općina Travnik dobija novu strategiju za mlade

Na press konferenciji održanoj ovog ponedeljka u prostorijama Centra za edukaciju mladih, predstavljen je projekt izrade Strategije za mlade općine Travnik, za period od 2019-2022 godine.

Općina Travnik ulaskom u ovaj projekat, još jednom je pokazala da je svjesna postojanja različitih potreba i problema mladih ljudi, te da je spremna poduzeti konkretne korake ka njihovom rješavanju. U ovom projektu je učestvovala također i Komisija za mlade Općine Travnik na čelu sa predsjednikom Dženanom Kosom.

Nosilac projekta je Centar za edukaciju mladih, a aktivnosti će biti realizovane u partnerstvu sa Općinom Travnik, odnosno Komisijom za mlade.

Projekat se implementira u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu koji finansira Europska unija, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija.

Tntportal.ba