Home » Općinski sud Zenica: Direktor JP „Grijanje“ osuđen na godinu i po zatvora

Općinski sud Zenica: Direktor JP „Grijanje“ osuđen na godinu i po zatvora

Sudija Općinskog suda u Zenici, Sabrija Agić, donio je nepravosnažnu presudu protiv Kasima Sarajlića, direktora Javnog preduzeća „Grijanje“ d.o.o. Zenica, zbog zloupotrebe položaja u vidu zapošljavanja zaposlenika na radna mjesta za koja nisu ispunjavali uslove.

Prekoračio službenu ovlast

– Optuženi Sarajlić, kriv je što je u periodu od 31.8.2012. do 24.7.2015. godine u Zenici kao službena i odgovorna osoba u svojstvu direktora i predsjednika Uprave JP „Grijanje“ d.o.o. Zenica prekoračio svoju službenu ovlast direktora i iskoristio svoj službeni položaj predsjednika Uprave, sa ciljem da pribavi korist u vidu zaposlenja u JP „Grijanje“. On je donio i potpisao odluke o prijemu u radni odnos Amni Muslić, Edvinu Hodžiću, Veni Mislilo i Nerminu Deliću – stoji, između ostalog, u presudi.

On je, iskoristivši službeni položaj, prema navodima iz presude, zaključio ugovore o radu sa svim navedenim osobama, znajući da isti ne ispunjavaju neophodne uslove propisane Sistematizacijom radnih mjesta JP „Grijanje“ d.o.o. Zenica.

Krivično djelo

Osim toga, kako stoji u presudi, Sarajlić je znao da je, u skladu sa odredbama Statuta i Pravilnika o radu JP “Grijanje” d.o.o. Zenica, za zapošljavanje i otpuštanje zaposlenika nadležna Uprava, a ne on kao direktor i predsjednik Uprave.

Zbog svega navedenog, kako stoji u presudi, počinio je produženo krivično djelo “Zloupotreba službenog položaja ili ovlasti”, zbog čega je nepravosnažno osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i šest mjeseci.

Zabrana obavljanja funkcija rukovođenja u državnim i javnim preduzećima

Pored toga, izriče mu se mjera sigurnosti zabrane obavljanja funkcije rukovođenja u državnim i javnim preduzećima i ustanovama u trajanju od pet godina, od dana prvomoćnosti presude. Vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora, neće biti uračunato u vrijeme trajanja ove sigurnosne mjere.

Optuženi Sarajlić još se obavezuje da Sudu na ime paušala isplati 150 KM, a protiv ove presude moguće je podnijeti žalbu Kantonalnom sudu u Zenici u zakonskom roku od 15 dana.

Avaz.ba