Home » OSCE i UNZE organizirali debatu između studenata Pravnog fakulteta i studenata Filozofskog fakulteta

OSCE i UNZE organizirali debatu između studenata Pravnog fakulteta i studenata Filozofskog fakulteta

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici u saradnji sa Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini, te Filozofskim fakultetom Univerziteta u Zenici održana je debata između studenata Pravnog fakulteta i studenata Filozofskog fakulteta na temu: „Žene u Bosni i Hercegovini ravnopravno učestvuju u političkom, privrednom i kulturnom životu i jednako doprinose razvoju društva u cjelini kao i muškarci“.

Debata je organizirana u povodu obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava s ciljem podsticanja razgovora o ravnopravnosti spolova i diskriminaciji na akademskoj razini uključujući i studente i profesore.

Tim Filozofskog fakulteta činili su Emin Alić, Elmin Fehrić i Tamara Jakšić, dok su tim Pravnog fakulteta činili Ilma Hercegovac, Vinko Stjepić i Amina Pipo.

Sudsko vijeće su činili: prof.dr.sc. Spahija Kozlić, Pravni fakultet, prof.dr.sc. Esad Delibašić, Filozofski fakultet i Mr.sc. Miloš Bogičević, OSCE.

Studenti oba debatna tima iznijeli su argumente kojima pobijaju odnosno potvrđuju postavljenu temu, te je u veoma zanimljivoj raspravi koja je trajala 45 minuta, pobjedu odnio debatni tim Filozofskog fakulteta. Objema ekipama uručeni su pokloni u vidu knjiga neophodnih za biblioteke fakulteta.

Zenicablog.com