Home » Osnovano Udruženje porodica s troje i više djece “Porodice 3 plus”

Osnovano Udruženje porodica s troje i više djece “Porodice 3 plus”

Udruženje porodica s troje ili više djece “Porodice tri plus” jedinstveno je udruženje u FBiH koje zastupa i štiti interese porodica, a posebno porodica s troje ili više djece.

Danas je u Sarajevu održana i press-konferencija na kojoj su javnosti predstavljeni ciljevi, planovi i razlozi za nastajanje Udruženja.

– Naša misija je doprinijeti stvaranju boljih životnih uslova za porodice u Bosni i Hercegovini, a posebno onih sa troje i više djece. Naš cilj je poticati na društvenu odgovornost sve javne, poslovne i društvene sektore da se kroz omogućavanje benefita institucionalno i sistemski uključe u osnaživanje višečlanih porodica u funkciji podrške natalitetu – rekao je predsjednik udruženja “Porodice tri plus” Mustafa Vlahovljak.

Za 12 godina nedostaje šezdeset hiljada ljudi, u 7 godina ugašeno je 2000 školskih odjeljenja u BiH. U Federaciji BiH za 23 godine broj novorođenčadi je smanjen za 50%, u Bosanskoj Krajini u tom periodu je rođeno čak 75% manje beba.

– Da bi jedno društvo demografski opstalo odnosno, da bi natalitet bio pozitivan nužno je da postoje porodice s troje i više djece jer su oni jedini dugoročni garant opstanka jednog društva. Otuda opredijeljenje za ove porodice jer bez njih naše društvo umire – dodala je Dženeta Kukuljac, aktivistica Udruženja.

Iako višečlane porodice predstavljaju društvenu okosnicu i od javnog su interesa za BiH, njihove multiplicirane obaveze i potrebe, do sada sistemski nisu prepoznate čime su dovedene na marginu društva i u socijalnu isključenost.

– Višečlane porodice su u demografskom smislu najznačajniji dio našeg društva i zato tražimo da se država prema njima tako i ophodi. Cilj nam je dovesti ove porodice u fokus i ukazati na njihov značaj – istakli su.

– Pokrenuli smo veliki projekat “Zajedno za djecu” u kojem smo pozvali javne i društvene subjekte da nam se pridruže s ciljem ostvarivanja benefita za višečlane porodice porodice i podrške natalitetu opće.

  U Zenici problem sa nedostatkom članova biračkih odbora, naknadne obuke rade i danas

Cilj je da sa svim subjektima koji se uključe u projekat, obezbijedimo novčanu razliku koja je potrebna za dostojanstven život i brižno podizanje djece u ovim porodicama. Naš proračun je da na ovaj način možemo obezbijediti i do 500 KM za svaku višečlanu porodicu. U sklupu projekta pozvali smo vlast na saradnju i razimijevanje, te privredne subjekte na partnerstvo – kaže Mustafa Vlahovljak.

Udruženje “Porodice tri plus” je različitim nivoima vlasti u FBiH uputilo 20 inicijativa u vidu seta mjera, a dostavljena je Inicijativa za uvećanje dječijeg dodatka za porodice s troje i više djece.

– Ova mjera, sa minimalnim uvećanjem novčanog iznosa nije dovoljna ali smo ponosni jer se time prvi put definiše sistemski pristup pomoći porodicama s troje i više djece i ova populacija prepoznaje kao kategorija koju treba podržati. Ustrajaćemo na svim predloženim inicijativama kao što su jednokratne i mjesečne naknade za majke i djecu, mogućnost lakšeg zapošljavanja, pogodnosti pri korištenju usluga u javnim ustanovama, finansijske olakšice prilikom rješavanja stambenih pitanja i gradnje porodične kuće – ponosno ističu iz Udruženja.

Drugi dio projekta usmjeren je na poziv svim privrednim i društvenim subjektima da se priključe pokretu “Zajedno za djecu” i osiguraju popuste u svojim prodajnim mjestima pri kupovini i korištenju usluga za višečlane porodice.

Mogućnost ostvarenja pogodnosti i popusta pri kupovini i korištenju usluga se ostvaruje posjedovanjem Porodične 3 plus kartice koju izdaje Udruženje. Kartica je personalizovana na ime roditelja i ujedno predstavlja identifikacioni dokument kojim se ostvaruju popusti i pogodnosti u sportskim klubovima, na prodajnim i drugim mjestima. Pravo na Porodičnu 3 plus Karticu imaju svi roditelji sa troje ili više djece.

– Pozivamo sve roditelje na jedinstvo u djelovanju, poslovne subjekte na partnerstvo i vlast na razumijevanje i saradnju – poručili su iz Udruženja porodica s troje i više djece “Porodice tri plus”.