Home » Potpisan sporazum o saradnji između Univerziteta u Zenici i kompanije Eastern Mining

Potpisan sporazum o saradnji između Univerziteta u Zenici i kompanije Eastern Mining

U Rektoratu Univerziteta u Zenici upriličeno potpisivanje Sporazuma o stručnoj i naučnoj saradnji između Univerziteta u Zenici i Eastern Mining d.o.o. Vareš. Sporazum su potpisali prof.dr.sc. Jusuf Duraković, rektor  Univerziteta i gosp. Alem Logo, izvršni direktor Easter Mining-a.

Ovim Sporazumom definirana je saradnja u izvođenju zajedničkih naučnoistraživačkih programa i projekata i zajednički nastup prema fondovima za finansiranje naučnih istraživanja, izvođenje zajedničke terenske nastave i stručne prakse, izvođenje zajedničkih poslova na izradi elaborata, studija, saradnja pri izradi diplomskih radova i disertacija, saradnja između laboratorija, zajedničko organiziranje skupova, stipendiranje najboljih studenata i sponzoriranje studentskih aktivnosti.

Osim toga potpisan je i poseban sporazum između Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici i Eastern Mining d.o.o., a koji je u ime fakulteta potpisao dekan prof.dr.sc. Ibrahim Plančić.