Home » Potpisan ugovor o sanaciji mosta u naselju Lašva na R445, dionica Lašva-Bilješevo

Potpisan ugovor o sanaciji mosta u naselju Lašva na R445, dionica Lašva-Bilješevo

Danas je u kabinetu ministra za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK, Arnela Isaka, potpisan ugovor o sanaciji mosta u naselju Lašva na R445, dionica Lašva-Bilješevo.

Sanacijom je predviđeno postavljanje nove ograde, moderne rasvjete kao i novog asfaltnog sloja.

Ugovor je potpisan sa grupom ponuđača koju čine: POROBIĆ d.o.o. i MEGA TRAVEL d.o.o.

Vrijednost ugovora iznosi 99.984,92KM sa PDV-om.

Rok za izvođenje radova koji su predmet ovog ugovora je 60 dana od dana uvođenja u posao.

Realizacijom ovog projekta poboljšat će se kvalitet života svih građana koji koriste ovaj putni pravac.