Home » Potpisan ugovor za izgradnju tunela Kobilja Glava

Potpisan ugovor za izgradnju tunela Kobilja Glava

Direktor Direkcije za puteve KS Selmir Kovač i ministar saobraćaja KS Adnan Šteta potpisali su ugovor sa izvođačem radova na izgradnji tunela Kobilja Glava, koji je izabran u skladu sa procedurama i pravilima EBRD-a  a nakon provedene javne nabavke za projekt izgradnje tog tunela.

– Veoma značajan dan za Kanton Sarajevo. Ovo je još jedan od projekata o kojem se godinama priča, a uskoro ćemo početi sa izgradnjom. Izgradnja tunela Kobilja Glava od velike je važnosti za Kanton Sarajevo i Federaciju BiH jer će doprinijeti smanjenju saobraćajnih gužvi na ulazu u Kanton Sarajevo, ali će omogućiti i kvalitetnu povezanost sa magistralnom cestom prema ostalim kantonima. Naša odluka je da gradimo i ostavljamo trajne vrijednosti našim građanima. Nastavljamo djelovati na taj način – izjavio je ministar Šteta.

Ugovor čine dvije sekcije. Sekcija 1 koja podrazumijeva izgradnju tunela Kobilja Glava, kojeg će činiti dvije tunelske cijevi i Sekcija 2 koja uključuje izgradnju trase i kružnog toka za povezivanje Prve transverzale, tunela Kobilja Glava sa magistralnim putem M-18 u naselju Hotonj.

– U tunel će biti ugrađena najsavremenija rasvjeta, ventilacija, sistem vatrodojave i videonadzora, saobraćajna signalizacija, te ostala neophodna oprema. Izuzetno sam ponosan što danas imamo priliku potpisati takav ugovor koji će uveliko promijeniti sliku saobraćajne infrastrukture. Tunel će biti nastavak na izgrađenu dionicu Prve transverzale na koju smo prošle godine, nakon toliko vremena, stavili prvi sloj asfalta – izjavio je direktor Kovač.

Izabrani izvođač radova je Kompanija Euroasfalt d.o.o, a današnji potpisnik Jasmin Bučo je izrazio zadovoljstvo što će imati priliku raditi na tom značajnom projektu u Kantonu Sarajevo.

– Projekt se provodi u skladu sa procedurama EBRD-a, a rok za izgradnju obje sekcije je dvije godine od početka radova. Vrijednost ugovora je 31.107.281,36 eura, bez PDV-a. Ranije je izabran nadzor nad tim projektom, a to je konzorcij JV IRD – PPG d.o.o – navodi Služba za protokol i press Kantona Sarajevo.