Home » Poziv Zeničanima koji žive u dijaspori

Poziv Zeničanima koji žive u dijaspori

Grad Zenica jedan je od partnera na projektu “Dijaspora za razvoj” (D4D), koji je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP  BiH i IOM BiH.

U okviru implementacije lokalne razvojne inicijative “Podrška zapošljavanju u metaloprerađivačkoj industriji u Gradu Zenici u saradnji sa privrednim subjektima iz dijaspore” koja je podržana u okviru projekta “Dijaspora za razvoj”, također se želi provesti istraživanje koje bi obuhvatilo zemlje širom svijeta, a fokus bi se stavio na stanovništvo iz Zenice, te želimo osigurati pregled društveno-ekonomskog profila dijaspore iz Bosne i Hercegovine, uključujući demografske, sociološke, ekonomske i društveno-kulturološke podatke. Poseban fokus je stavljen na mapiranje društveno-ekonomskih i profesionalnih aspekata u cilju podrške stanovništva iz Bosne i Hercegovine.

Grad Zenica realizuje aktivnost mapiranja u saradnji sa Zeničkom razvojom agencijom ZEDA.

Vaši podaci služit će za istraživanje dijaspore, te promociju razvojnih resursa, što uključuje mapiranje dijaspore iz Bosne i Hercegovine.

Formular za fizička lica http://bit.ly/DijasporaFL

Formular za NVO  http://bit.ly/DijasporaUG

Formular za pravna lica http://bit.ly/DijasporaPL

 Za više informacija kontakt osoba je Ajna Dedić, Zenička razvojna agencija ZEDA: 032-449-412, [email protected]

Podaci su povjerljivi, neće se distribuirati i koristiće se samo o za potrebe projekta i Grada i to isključivo po pitanju potencijalne saradnje sa dijasporom.

Pozivamo sve one koji imaju prijatelje, rodbinu, poznanike, da im prenesu informaciju o ovom Pozivu i na taj način daju svoj doprinos u procesu mapiranja dijaspore.

Zenica.ba