Home » Pravilnik o porezu na dohodak stavljen van snage

Pravilnik o porezu na dohodak stavljen van snage

Pravilnik o porezu na dohodak stavlja se van snage do oktobra, saznaje N1. Odluka će uskoro biti objavljena u Službenim novinama.

Po aktuelnom pravilniku, neoporezivi iznos naknade za ishranu u toku rada (topli obrok) smanjen je sa dva na jedan posto od prosječne neto plaće u FBiH.

Također, smanjen je neoporezivi dio regresa za godišnji odmor u visini od 50 posto prosječne plaće.

Prema dosadašnjem rješenju neoporezivi dio regresa je bio u iznosu prosječne neto plaće u Federaciji BiH ili u visini 70 posto plaće zaposlenika zavisno od toga šta je za zaposlenika povoljnije.

Pravilnik o izmjeni pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak objavljen je u srijedu, 6. jula, u Službenom listu Federacije Bosne i Hercegovine, broj 52/16.

Almin Mališević, ispred Privredne komore FBiH, ranije je pozvao na odlaganje primjene Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak.

“Mi smo reformski put BiH podržali kroz Reformsku agendu i akcioni plan koji je podrazumijevao donošenja zakonskih i podzakonskih akata u cilju olakšanja privrednih subjekata. Jedan od njih je zakon o doprinosima koji je trebao smanjiti doprinose”, rekao je Mališević.

On je pozivao da se sačeka i odloži primjena zakona o primanjima, kako bi subjekti i radnici mogli raditi, jer je cilj imati više zaposlenih zbog konkurentnosti naših firmi.

Zastupnik Demokratske fronte u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, Dženan Đonlagić mišljenja je bio da je ovo jedna od pogrešnih mjera Vlade FBiH.

“Kako država radi budžetiranje, tako to radi i ekonomski sektor, a donijeti nešto sredinom godine, nešto što će imati uticaja na finansijske planove i kod javnog i realnog sektora ekonomije BiH nije dobra poruka od strane nekoga ko bi trebao da kreira povoljno poslovno okruženje i to je čak i jedan od ciljeva u Akcionom planu Reformske agende”, komentarisao je Đonlagić.

N1