Home » Pravni fakultet UNZE: Panel diskusija “Procesuiranje predmeta seksualnog nasilja u konfliktu”

Pravni fakultet UNZE: Panel diskusija “Procesuiranje predmeta seksualnog nasilja u konfliktu”

Misija OSCE-a u BiH, priredila je, uz Međunarodni dan eliminacije seksualnog nasilja u konfliktu, panel diskusiju za studente Pravnog fakulteta u Zenici, sa predstavnicima Suda, Tužilaštva i međunarodnog nevladinog sektora o temi procesuiranja predmeta seksualnog nasilja u konfliktu i prava na kompenzaciju pred sudovima Bosne i Hercegovine.

Međunarodni dan eliminacije seksualnog nasilja u konfliktu i u svijetu i kod nas obilježava se radi podizanja svijesti o potrebi da se stavi tačka na seksualno nasilje u konfliktima, da se ojača globalna borba protiv ove vrste zločina i da se međunarodna zajednica pozove na solidarnost i podršku preživjelim žrtvama.

U posljednje dvije godine postignut je napredak u procesuiranju ratnih zločina seksualnog nasilja u ratnim sukobima u BiH, prije svega u smislu kompenzacije žrtvama nasilja, kaže Adrijana Hanušić Bećirović, pravni savjetnik u međunarodnoj organizaciji TRIAL International. Pred sudovima u Bosni i Hercegovini presuđeno je oko 120 ratnih zločina ratnog silovanja, a u protekle dvije godine, koliko dugo za to postoji pravna mogućnost, žrtvama je dosuđena naknada štete, koja se kreće u rasponu od 20 do 40 hiljada KM, u sedam do osam slučajeva.

  Do kraja godine će biti kompletiran Ured za borbu protiv korupcije Vlade ZDK (VIDEO)

Procjene Ujedinjenih nacija pokazuju da je oko 50 hiljada žena i djevojaka, kao i nepoznat broj muškaraca, preživjelo ratno silovanje i seksualno nasilje u BiH. Domaće krivično zakonodavstvo normiralo je zločine ratnog seksualnog nasilja, ovim predmetima daje se prioritet, žrtve tretiraju sa senzibilitetom i u skladu sa međunarodnim standardima, a sudovi sve češće rješavaju i imovinsko-pravne zahtjeve.

Danas su pravni stručnjaci iz prakse kantonalni sudija, Enes Malićbegović, tužilac Tužilašta Srednje-bosanskog kantona, Ahmed Mešić i pravna savjetnica međunarodne organizacije TRIAL International, Adrijana Hanušić Bećirović, o svim aspektima ratnih zločina seksualnog nasilja u konfliktu, razgovarali sa studentima Pravnog fakulteta u Zenici.

RTVZE