Home » Predsjednica Tima Vlade ZDK na konferenciji povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije

Predsjednica Tima Vlade ZDK na konferenciji povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije

Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, na kojoj su se kao uvodničari obratli nj.e. Lars Gunar Wigemark, šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH, nj.e. Nicola Minasi, ambasador Italije u BiH, nj.e. Bruce G. Berton, ambasador, šef Misije OSCE u BiH, nj.e.Dr.Matthew Field, ambasador Velike Britanije i Sjeverne Irske u BiH, nj.e. Christiane Hohmann, ambasador SR Njemacke u BiH, nj.e. Ellen J. Germain, zamjenik ambasadora SAD u BiH, Hasim Šabotić, direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Ivana Korajlić, v.d.direktora Transparency International BiH, te Eldin Karić, direktor Antikorupcijske mreže organizacija civilnog društva u BiH – ACCOUNT.

Predstavnici međunarodne zajednice i diplomatskog kora su izrazili zabrinutost zbog ekonomskih, socijalnih i političkih posljedica koje ostavlja korupcija, zbog čega je neophodno intenzivirati aktivnosti na jačanju pravnog i institucionalnog okvira ta sprečavanje korupcije, koje su spremni i finansijski podržati.

U ulozi uvodničara na panelu I. pod nazivom “Prevencija korupcije i Bosna i Hercegovina, izazovi i postignuća” skupu se obratila Meliha Omerspahić, predsjednica Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije istaknuvši aktivnosti koje se provode u Zeničko-dobojskom kantonu, sa posebnim naglaskom na mjere koje je Vlada ZDK preduzela na institucionalizaciji djelovanja u oblasti prevencije i sprečavanja korupcije, proširivši djelovanje Ministarstva za pravosudje – Sektora za pravosuđe poslovima antikoruptivnog djelovanja.

Predstavnici civilnog sektora su istakli da se jedini napredak bilježi u sve većoj transparentnosti korupcije, pri čemu su ukazali na odsustvo političke hrabrosti i odlučnosti, te nužnost zagovaranja za stvaranje normativnog okvira i kontinuiranog djelovanja u borbi protiv koorupcije, saopćeno je iz Tima Vlade ZDK za borbu protiv korupcije.

PRESS SLUŽBA