Home » Predstavljeni dokumenti o implementaciji Strategije razvoja ZDK

Predstavljeni dokumenti o implementaciji Strategije razvoja ZDK

Kantonalna Služba za razvoj i međunarodne projekte ZDK organizirala je drugu sjednicu Kantonalnog odbora za razvoj (KOR) na kojoj je predstavljen i usvojen nacrt prvog godišnjeg izvještaja o implementaciji Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, te nacrt drugog trogodišnjeg Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja za period 2017.-2019. godine.

Nacrti oba dokumenta su početak finaliziranja dokumenata prije upućivanja prema Kantonalnom vijeću za razvoj i Vladi ZDK.

Kroz izradu ovih dokumenata prati se stepen razvoja kantona u određenom periodu izvještavanjem o kretanju razvojnih pokazatelja, prati se implementacija mjera definiranih u integriranoj Strategiji razvoja, prioritetiziranih u trogodišnjem akcionom planu, te njihov doprinos razvojnim pokazateljima.

“Integrirana Strategija razvoja ZDK, u najširem smislu, obuhvata ekonomski i društveni razvoj, kroz korištenje i apsorpciju raspoloživih prirodnih resursa, a pri tome vodeći računa o aspektu zaštite i unapređenja okoliša i prostora. Strategija razvoja služi kao okvir za definiranje zajedničkih ciljeva, poticanje snaga, rješavanje gorućih problema, ali i kao odgovor na izazove budućeg razvoja kantona”, saopćeno je nakon sjednice KOR-a ZDK.

Sjednici su prisustvovali članovi Kantonalnog odbora za razvoj, predstavnici svih ministarstava, općina/grada, akademske zajednice, Privredne komore, razvojnih agencija, Turističke zajednice, Zavoda za statistiku i predstavnici UNDP-a, koji su dali svoje komentare i prijedloge kako unaprijediti oba dokumenta.