Home » Predstavnici OSCE-a boravili u posjeti Ministarstvu unutrašnjih poslova ZDK

Predstavnici OSCE-a boravili u posjeti Ministarstvu unutrašnjih poslova ZDK

Ministar unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Benjamin Sinanović razgovarao je jučer s predstavnicima Misije OSCE-a o intenziviranim aktivnostima na usvajanju Zakona o mirnom okupljanju i Zakona o javnim priredbama.

Ministar Sinanović je istakao da je prihvaćena većina inicijativa koje su dolazile od strane skupštinskih zastupnika i međunarodnih organizacija, te da su, zaključno sa prošlom sedmicom, zakoni dobili sva potrebna mišljenja i sva su pozitivna.

Predstavnik Misije OSCE-a Igor Ličina naglasio je da je usvajanje ovih zakona jedan od 14 prioriteta Evropske komisije i radi se u saradnji sa drugim međunarodnim organizacijama. Istakao je i to da Misija OSCE-a nastoji da sve bude u skladu sa ostalim međunarodnim propisima, ali usklađeno sa ostalim zakonima u Bosni i Hercegovini i entitetima.

Iz Misije OSCE-a su zadovoljni predloženim zakonskim rješenjima. Međunarodna zajednica insistira na određenim standardima za Bosnu i Hercegovinu zato što se obavezala na poštivanje ljudskih prava i mi smo na putu usklađivanja zakonodavstva sa međunarodnim standardima.

Na kraju sastanka je istaknuto da će se saradnja nastaviti, uz obostrano zadovoljstvo, na svim budućim zajedničkim projektima.

MUP ZDK