Home » Predstavnički dom FBiH usvojio Prijedlog novog zakona o PIO

Predstavnički dom FBiH usvojio Prijedlog novog zakona o PIO

Predstavnički dom Parlamenta FBiH usvojio je prijedlog novog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u cilju osiguranja finansijske stabilnosti penzionera i poboljšavanja sistema penzijskog i invalidskog osiguranja.

Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača istakao je da se propisuje novi sistem bodovanja penzije.

– Bodovna formula je pravedniji sistem. To znači da će osoba koja svake godine prima određenu platu, a koja je u visini prosječne plate, dobiti za tu godinu jedan bod. Ti lični bodovi množe se s opštim bodom 13,6. Na taj način osoba s prosječnom platom od 830 KM, koju je ostvarila tokom 40 godina, imati penziju oko 526 KM – kazao je za Fenu Drljača.

Vlada predlaže navedeni sistem budući da je sadašnji sistem, sistem koeficijenta, koji ima stalne valorizacije.

Naglašava da su zadržana postojeća pravila iz PIO-a za starosnu invalidsku penziju i prijevremenu penziju i nije došlo do povećanja potrebnih godina života niti penzijskog staža.

Uvedena je mogućnosti ostvarenja prava sa 65 godina života i 15 godina staža osiguranja.

Na predloženi tekst zakona većinom glasova usvojena su tri amandmana koje je predložila Vlada Federacije BiH.

Prvim amandmanom, između ostalih, osobi izabranoj na javnu funkciju, koja za istu ostvaruje novčanu naknadu, omogućava se preračun staža osiguranja prema ostvarenoj naknadi za koju je uplaćen odgovarajući doprinos za PIO.

  Ekološka katastrofa kod Kaknja: Koji je stvarni uzrok uginuća životinja u rijeci Trstionici?

– Drugi i treći amandman odnose se na preciziranje tumačenja odredbi kojim se reguliše prijevremeno penzionisanje za žene i muškarce na način da se propisuje najmanji broj godina i penzijskog staža potrebnih za ostvarivanje prava za prijevremenu penziju – kaže Drljača.

U praksi to znači da novi zakon predviđa sljedeće:

Za muškarce – u 2017. godini 61 godina života i 35 godina i šest mjeseci staža osiguranja, zatim u 2018. godini 61 godina i šest mjeseci života i 36 godina staža osiguranja…

Za žene – u 2017. godini 56 godina života i 30 godina i šest mjeseci staža osiguranja, zatim u 2018. godini 56 godina i šest mjeseci života i 31 godina staža osiguranja…

– Svake naredne godine oba uvjeta (godine života i penzijskog staža) za žene i muškarce se povećavaju za po šest mjeseci – dodao je Drljača u izjavi za Fenu nakon odobravanja zakona u Predstavničkom domu, što očekuje i na nekom od narednih zajedanja u Domu naroda.

Tako bi bilo omogućeno stupanje na snagu novog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju osmog dana od objave u Službenim novinama Federacije BiH.

Tekst predloženog zakona utemeljen je na Strategiji reforme penzijskog sistema u Federaciji BiH.

Fokus.ba