Home » Pripremljena odluka o privremenom finansiranju ZDK za prva tri mjeseca 2023. godine

Pripremljena odluka o privremenom finansiranju ZDK za prva tri mjeseca 2023. godine

Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona pripremilo je Odluku o privremenom finansiranju ZDK-a za period januar – mart 2023. godine, koja bi sutra trebala biti usvojena na sjednici Vlade ZDK, a do kraja ovog mjeseca i na Skupštini ZDK – potvrdio je Feni resorni ministar finansija Josip Lovrić.

-Svima je poznato da su ove godine bili Opći izbori, da je formirana nova parlamentarna većina te da će doći nova vlada. Zato nismo htjeli ni da radimo budžet, jer, kada dođe nova vlada, neka oni, a na osnovu svojih ideja, kreiraju i budžet- kazao je Lovrić.

On je napomenuo kako su sva ministarstva dostavila svoje budžetske zahtjeve, ali da će nova vlada tog kantona imati dovoljno vremena, do 31. marta 2023. godine – do kada mora biti usvojen budžet, da “pregleda sve te zahtjeve” i da kreiraju budžet. Ovogodišnji rebalansirani budžet tog kantona iznosi 476.000.000 KM te je rekordan.

Premijer Vlade ZDK Mirnes Bašić, nakon zahtjeva reprezentativnih sindikata policije, zaposlenih u obrazovanju, pravosuđu i organima javne uprave, koji su tražili da se isplati jednokratna pomoć u skladu s Uredbom o pomoći stanovništvu uslijed rasta indeksa potrošačkih cijena, a koju je donijela Vlada FBiH, najavio je prošle sedmice da će budžetskim korisnicima u tom kantonu biti isplaćena jednokratna pomoć od 1.080 KM.

Ministarstvo finansija ZDK imalo je zadatak “da sagleda mogućnost te dostavi konkretan prijedlog realizacije isplate pomoći” te je svim ministarstvima uputilo dopis u kojem su tražili da im dostave iznose budžetskih sredstava po ekonomskim kodovima rashoda i izdataka koja neće biti utrošena do kraja godine.

-Isplatu te pomoći nećemo moći osigurati preraspodjelama, nego ćemo morati raditi rebalans budžeta. Sutra će na sjednici Vlade ZDK biti i ta informacija- najavljuje Lovrić.

Za isplatu jednokratne pomoći, podvlači, trebat će osigurati oko 9.000.000 KM, jer će to pravo ostvariti oko 8.200 zaposlenih na budžetu ZDK-a.