Home » Prof.dr.Jusuf Duraković izabran za novog rektora UNZE

Prof.dr.Jusuf Duraković izabran za novog rektora UNZE

Novi rektor Univerziteta u Zenici je profesor dr. Jusuf Duraković, potvrđeno je Zenicablogu. Nakon što je 20. januara neuspješno završen prvi konkurs, po drugom raspisanom konkursu, izabran je novi rektor UNZE.

Podsjećamo, 20. januara ni nakon dva kruga glasanja nijedan od predložena tri kandidata nije dobio potrebnu natpolovičnu većinu glasova Senata koji broji 27 članova. U drugom krugu glasanja 12 glasova dobio je prof. dr. Jusuf Duraković, dok je prof.dr. Enes Bikić dobio sedam glasova. Podsjećamo, kandidati za rektora bili su prof.dr.Jusuf Duraković, redovni profesor na Metalurško-tehnološkom fakultetu UNZE, prof.Enes Bikića, dekan Pravnog fakulteta UNZE i prof.dr.Dženan Skelić, redovni profesor na Filozofskom fakultetu UNZE, koji nije dobio glasove prisutnih članova Senata.

Kako i nalažu pravila u ovakvim situacijama, Senat je zadužio Izbornu komisiju da pripremi raspisivanje  novog konkursa za izbor rektora Univerziteta u Zenici. Ovaj put, glasalos e samo jednom, a u “utrci” su bili prof.dr. Duraković i aktuelni rektor Damir Kukić.

Saznajemo, Duraković je dobio 14, Kukić 12, a jedan glas je bio nevažeći.

Jusuf Duraković osnovno i srednje obrazovanje završio je u Kaknju, a Metalurški fakultet završio je 1989. godine u Zenici. Za odličan uspjeh na studiju nagrađen je Srebrnom značkom Univerziteta u Sarajevu. Bio je student-prodekan u dva mandata i student-demonstrator. Po završetku studija zaposlio se u preduzeće “Vatrostalna” d. d. Zenica kao projektant industrijskih peći. Potom je u stalni radni odnos prešao na Fakultet za metalurgiju i materijale 2000. godine. Magistrirao je 1999. godine, a doktorsku disertaciju odbranio je 2006. godine. Biran je u sva zvanja, od asistenta do redovnog profesora na Univerzitetu u Zenici.

Trenutno je šef katedre i predaje nekoliko predmeta: Goriva i sagorijevanje, Industrijske peći i primjena vatrostalnih materijala, Prenos toplote, Toplotehnika, Energijska efikasnost.

Zenicablog.com