Home » Prva gimnazija Zenica: Okrugli sto na temu „Prevencija i suzbijanje nasilja preko interneta među učenicima srednje škole“

Prva gimnazija Zenica: Okrugli sto na temu „Prevencija i suzbijanje nasilja preko interneta među učenicima srednje škole“

Nasilje općenito je  ozbiljan društveni, ali sve češće (mada ne i dovoljno) i istraživački problem. Kad su škole u pitanju, poseban akcenat se stavlja na vršnjačko nasilje u svim njegovim pojavnim oblicima. Dakako, škola kao odgojno-obrazovna institucija, prevashodno ima preventivnu zadaću, a sukladno potrebama osmišljava i adekvatne načine suzbijanja ove pojave.

U tom kontekstu u Prvoj gimnaziji u Zenici  je i osmišljen program koji  tokom čitave školske 2017/ 2018.  tretira pitanja specifične vrste/ oblika vršnjačkog nasilja – nasilja preko interneta.

S tim u vezi, na nivou škole su osmišljene različite aktivnosti. Kao jedna od aktivnosti u ovom projektu je i istraživanje provedeno na nivou tri srednje zeničke škole. Istraživanje je za cilj imalo ispitati prisutnost cyber nasilja među učenicima (bilo kao žrtve ili počinioci tog nasilja), dobiti više podataka o općim navikama korištenja interneta među učenicma, ali i odnosu roditelja prema ovom pitanju.

Dobiveni rezultati su bili inicijalna kapisla za organizaciju navedenog okruglog stola. U rad okruglog stola su se uključili predstavnici različitih institucija, organizacija te zainteresirani pojedinci: MUP ZDK, Centar za bolesti ovisnosti, Centar za mentalno zdravlje, Institut za zdravlje i sigurnost hrane, Udruženje pedagoga grada Zenice, Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS, Pravni fakultet u Zenici, Vijeće učenika, Vijeće roditelja ….

Nakon iznesenih rezultata istraživanja koje su predstavili pedagozi Edina Kos-Burić i Sumedin Arnaut uslijedila je konstruktiva diskusija koja je rezultirala nizom zaključaka od kojih su najvažniji:

  • Međuinstitucionalna saradnja je neophodna u procesu prevencije
  • Pored edukacije učenika, edukaciju treba usmjeriti i prema roditeljima koji su jedan od najvažnijih faktora prevencije kad je Cyber nasilje u pitanju
  • Procedure u situacijama kad se nasilje preko interneta desi su spore i potrebno je raditi na njihovom ažuriranju
  • Neophodno je sistemsko pristup od strane Ministarstva obrazovanja po ovom pitanju
  • Poznavanje „pravila“ društvenih mreža u smislu zaštite privatnosti često je od presudnog značaja
  • Posebnu pažnju posvetiti tzv. „govoru mržnje“ na društvenim mrežama

Dobiveni rezultati i doneseni zaključci (koji će biti u cjelosti postavljeni na Web stranici Prve gimnazije) svakako će stajati u službi unaprijeđenja ove oblasti odgojno-obrazovnog djelovanja na nivou škole, te poslužiti kao osnova za kreiranje adekvatnog programa prevencije nasilja preko interneta.