Home » Radni sastanak predsjedavajućeg Skupštine ZDK sa predstavnicima USAID-ovog projekta “PRO-Budućnost”

Radni sastanak predsjedavajućeg Skupštine ZDK sa predstavnicima USAID-ovog projekta “PRO-Budućnost”

Predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Ćazim Huskić upriličio je, dana 23.02.2021. godine, radni sastanak sa predstavnicima USAID-ovog projekta PRO-Budućnost. Predstavnici projekta na sastanku su bili direktorica projekta Majda Behram-Stojanov sa saradnicama Tatjanom Grujo i Editom Čolo-Zahirović.

Sastanku su pored predsjedavajućeg Huskića prisustvovali i ministar Mnistarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Spahija Kozlić i sekretar Skupštine Ibrahim Avdagić.

Ovom prilikom gosti su izrazili naročitu zahvalnost Skupštini Zeničko-dobojskog kantona koja je jednoglasno na 30. sjednici Skupštine usvojila „Platformu za mir“ podnesenu u formi deklaracije od strane USAID-ovog Projekta PRO-Budućnost. Riječ je o projektu koji je podržan i od strane Vijeća Ministara BIH, te oba doma parlamentarne Skupštine BiH.

Gosti su izrazili želju za dalju saradnju sa Ministarstvom za obrazovanja, nauke, kulture i sporta u okviru projekta PRO-Budućnost kroz program mirovnog obrazovanja, te predstavili potencijalnu metodologiju saradnje sa ciljem promicanja procesa razumijevanja kulture mira, te stjecanja vještina nenasilne komunikacije, razumijevanja i konstruktivnog rješavanja konflikta učenika i učenica.

  Izborni proces u ZDK teče nesmetano, izlaznost do 11 sati u Zenici 13,23%

Ministar Kozlić se zahvalio gostima na inicijativi te izrazio želju da u narednom periodu na osnovu usvojene Platforme za mir potpišu zajednički Memorandum o razumijevaju, na osnovu kojeg bi bili učinjeni naredni koraci realizacije i razvijanja akcionog plana za potpunu implementaciju Platforme za mir.

Predsjedavajući Huskić se zahvalio gostima na inicijativi i posjeti, te izrazio punu podršku projektu PRO-Budućnost sa nadom da će daljom realizacijom Projekta biti poslana poruka da je Zeničko-dobojski kanton kao i do sada opredjeljen za sigurnu, prosperitetnu i mirnu Bosnu i Hercegovinu.

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je usvajanjem „Platforme za mir“ poslala snažnu poruku mira svih naroda i građana Zeničko-dobojskog kantona sa ciljem dugoročne izgradnje mira i stabilne Bosne i Hercegovine.