Home » Radnici Željezare i dalje bez penzije

Radnici Željezare i dalje bez penzije

Grupa bivših radnika Željezare,koji su penzionisani u poslejdnje dvije godine,ali zbog neuplaćenih doprinosa za PIO ne mogu ostvariti penziju,okupila se na novom protestu ispred upravne zgrade preduzeća.-Iako se radi o 100 postotnom državnom preduzeću, Vlada Federacije i Agencija za privatizaciju još uvijek nisu pronašli rješenje za naš problem,ukazao je Midhet Delić,jedan iz grupe penzionisanih radnika Željezare.Dodaje, da se doprinosi za PIO nisu uplaćivali od 2002. godine.Pomoćnik direktora Željezare za pravne i kadrovske poslove, Hajrudin Mehić ističe, da je Agenciji za privatizaciju Federacije BiH upućena prijava za prodaju dvije nekretnine u maloj privatizaciji. Sredstva od njihove prodaje bila bi usmjerena za uvezivanje staža za 69 penzionisanih radnika,pojasnio je Mehić.No,za ovu prodaju još nema odluke o saglasnosti resornog federalnog ministarstva.

RTVZE