Home » Reagovanje Gradske uprave Zenica povodom izjave za medije ministra unutrašnjih poslova ZDK, Daria Pekića

Reagovanje Gradske uprave Zenica povodom izjave za medije ministra unutrašnjih poslova ZDK, Daria Pekića

Vezano za izjavu za medije ministra unutrašnjih poslova Ze-do kantona, Daria Pekića povodom zahtjeva Gradske uprave Zenica, kojom se traži asistencija policije radi preuzimanja otvorenog prostora Autobuske stanice i omogućavanje pristupa poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Zenica na istoj stanici, ovim putem pozivamo ministra da se pridržava odredaba Zakona o unutrašnjim poslovima ZDK i suzdrži od zloupotrebe svoje funkcije u svrhu politizacije po direktivi A-SDA, kao svoje političke partije.

U tom smislu, Gradska uprava podsjeća ministra na odredbe člana 73. Zakona o unutrašnjim poslovima Ze-do kantona, koje glase:

„(1) Uprava policije pruža pomoć drugim organima ili pravnim licima kojima je povjereno vršenje javnih ovlaštenja, radi osiguranja izvršenja poslova iz njihove nadležnosti, ako se prilikom izvršenja tih poslova i zadataka naiđe na fizički otpor ili se takav otpor može osnovano očekivati.

(2) O načinu i obimu pružanja pomoći u smislu stava (1) ovog člana odlučuje rukovodilac nadležne policijske uprave odnosno policijske stanice, prema sjedištu organa, odnosno pravnog lica.

(3) Kada ocijeni, da se prilikom pružanja pomoći iz stava (1) ovog člana može očekivati organizirani masovni fizički otpor ili upotreba oružja, rukovodilac nadležne policijske uprave odnosno policijske stanice je dužan, prije donošenja odluke iz stava (2) ovog člana, pribaviti pismenu saglasnost policijskog komesara.”

Osim što je očito da ministar Dario Pekić ne poznaje osnovni zakon koji MUP ZDK primjenjuje, što nas ni najmanje ne čudi, ministar se također neovlašteno miješa u nadležnosti rukovodioca policijske uprave i policijskog komesara. S obzirom na njegovu izjavu o tome kako nikada neće dozvoliti da se policija angažira na iznemogle, napaćene i radnike koji se bore isključivo za svoja prava, opravdano stičemo dojam da je ministar Pekić u konkretnom slučaju preuzeo i obavljanje poslova zdravstvenog radnika i sudije u radnim sporovima. Podsjećamo da Gradska uprava nije tražila angažman policije na iznemogle, napaćene i radnike koji se bore za svoja prava, već u svrhu predupiranja bilo kakvog rizika od opasnosti pružanja fizičkog otpora, čime bismo postupili i u najboljem interesu strane koja bi eventualno mogla pružiti takav fizički otpor.

Stoga, osim što ministru Pekiću savjetujemo da malo više konsultuje zakone i druge propise, a malo manje svoje stranačke šefove, pozivamo istog da se pridržava svojih nadležnosti i povjerenu dužnost ubuduće obnaša u skladu sa ugledom i častima koju zavređuju unutrašnji poslovi i naši policijski službenici, navodi se u reakciji Gradske uprave Zenica.