Home » Riješena agonija radnika Agrokomerca, Zraka, Željezare, Krivaje i Vitezita

Riješena agonija radnika Agrokomerca, Zraka, Željezare, Krivaje i Vitezita

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je više odluka kojim je omogućila radnicima nekoliko preduzeća da odu u zasluženu penziju, a koji svoj status godinama nisu mogli riješiti jer su preduzeća u stečaju.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić kazao je kako su sredstva za uvezivanje radnog staža sa 10 miliona KM rebalansom budžeta smanjena na jedan milion KM zbog pandemije. Tim sredstvima uvezan je radni staž za 106 radnika iz preduzeća Agrokomerc, Zrak, Željezara, Krivaja i Vitezit.

Drugom odlukom izdvojeno je 36.000 KM za zbrinjavanje sedam radnika preduzeća Krivala Mobil i oni su također otišli u penziju, dok je za 370 radnika Krivaje, koji svoj statu nisu mogli riješiti od 2016. godine, izdvojeno 623.000 KM. Vlada FBiH je ova sredstva ostvarila prodajom manjinskih udjela preduzeća u vlasništvu Vlade FBiH.

“Vlada FBiH je od oktobra 2015. godine do danas izdvojila je oko 43 miliona KM za uvezivanje radnog staža i u zasluženu penziju je otišlo oko 5.000 radnika”, rekao je Džindić.

Usvojen je i Program utroška za finansiranje razvojnih projekata u iznosu do 2,7 miliona KM, a namijenjeno za poticaj nenamjenskoj industriji.

Vlada FBiH će pomoći i u konsolidaciji privrednog društva Zrak koje je pogođeno pandemijom sa sredstvima u iznosu od oko 200.000 KM.

Danas je usvojena i Informacija o zaključku Predstavničkog doma Parlamenta FBiH i Deklaraciji o zaštiti rijeka, a u vezi zabrane izgradnje mini hidroelektrana. Džindić je rekao kako su tokom mandata ove Vlade potpisana dva koncesiona ugovora i to za mini HE Vranduk i mini HE Janjići.

“Ovo ministarstvo nema informaciju koliko su niži nivoi potpisali. Većina dozvola izdali su kantoni. Zadužil ismo resorno ministarstvo da zatraži od svih kantona da dostave spisak izdatih energetskih dozvola. Naš podatak je da je 49 energetskih dozvola izdato od Valde FBiH do perioda ovog mandata, a pet u mandatu ove Vlade. Dogovoreno je da ministarstva okoliša, poljoprivrede, prostornog uređenja i energije, urade korekciju zakona koji se tiču zabrane ili ograničene gradnje mini hidroelektrana. Rok je 30 dana”, rekao je Džindić.

Istakao je kako su uveli moratorij za potpisivanje novih ugovora koji traje od nove godine u kojem će biti izostavljen poticaj za mini hidroelektrane. Planirana sredstva će biti prebačena za poticaj za solarnu proizvodnju električne energije.

Prijedlog Odluke o raspodjeli 30 miliona KM za podršku privrednim društvima koja su izvozno orijentisana, danas je usvojen. Prema Džindićevim riječima, čeka se mišljenje i na prvoj narednoj sjednici vlade očekuju da bude usvojena odluka u raspodjeli. Vlada FBiH će na ovaj naćin pomoći 480 preduzeća.

Danas je dogovreno i da pregovori za kolektivni ugovor iz elektroenergetske djelatnosti budu produženi za još dva mjeseca.

N1