Home » Salkić: Preko interaktivne platforme nastavnicima u ZDK-u omogućeno je da se i samoedukuju

Salkić: Preko interaktivne platforme nastavnicima u ZDK-u omogućeno je da se i samoedukuju

Pedagoški zavod Zenica, uz podršku njemačkog GIZ-a i Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, organizirao je seminar za direktore osnovnih i srednjih škola u Zeničko-dobojskom kantonu o temi kurikularne reforme u osnovnim i srednjim školama i gimnazijama te reforme srednjeg stručnog obrazovanja i obuke.

Direktorica Pedagoškog zavoda Zenica Aida Salkić istakla je kako je seminar organiziran u sklopu “redovne edukacije” te s ciljem da se direktorima predstavi šta su uradili protekle dvije godine sa OSCE-om.

-Da smo uradili više od 50 kurikuluma; više od 100 stručnjaka radilo je na kurikularnoj reformi za osnovne škole i gimnazije; više od 50 recenzenata…

Pomagali su nam međunarodni stručnjaci, a jako je bitno da je veliki broj nastavnika sa univerziteta radilo na kurikularnoj reformi te da smo radili u skladu sa Zajedničkim jezgrom nastavnih planova i programa, koje je donijela Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje na području Bosne i Hercegovine.

Radi se o ishodima učenja, što znači da poslije određenog perioda provjerava se da li su ishodi učenja ostvareni – kazala je Salkić.

Ona je napomenula kako je jako bitno da su ove školske godine “krenuli s pilot projektom” na realizaciji nastavnih programa nastalih u sklopu kurikularne reforme, u kojima sudjeluju učenici prvih i šestih razreda osnovnih te prvih i trećih razreda gimnazija. Više od 130 odjeljenja, 30 škola i više od 500 nastavnika uključeno je, dodaje, u “pilotiranje”, a u maju i junu naredne godine sačinit će i analizu pilot-faze.

Drugi se dio seminara, podvlači Salkć, odnosi na izazove u srednjem-stručnom obrazovanju i tehničkim školama.

-Mi smo, zajedno sa školama, pripremili metodologiju za izradu nastavnih planova i programa za srednje stručne i tehničke školama. Planiramo, zajedno sa privrednim komorama, stručni savjetnici za oblast obrazovanja Pedagoškog zavoda, uz pomoć njemačkog GIZ-a, da uradimo dva zanimanja- jedno četverogodišnje i jedno trogodišnje, a vezano za drvnoprerađivačku industriju.

Krajem marta naredne godine imat ćemo te nastavne planove i programe. Pomoću ove metodologije uradit ćemo i prijedloge nastavnih planova i programa za sve srednje stručne i tehničke škola – kazala je Salkić.

GIZ je, dodaje, platio izradu interaktivne platforme, putem koje nastavnici, kada budu imali vremena, prolaze edukacije te će dobiti uvjerenja od Pedagoškog zavoda Zenica da su “prošli te edukacije”.

-To smo nazvali samoedukacija nastavnika, koji neće gubiti vrijeme, da ne putuju…Kada budu imali vremena, moći će se samoedukovati. Već smo pripremili nekoliko edukacija- kazala je Salkić.

Jako su, dodaje, pozitivna iskustva s primjenom nastavnih planova i programa iz pilot-projekta kurilkularne reforme te da je uvjerena kako će pilot-projekat biti uspješan.

Na zalaganju koje su “uložili tokom čitavom procesa kurikularne reforme te izrade novih nastavnih planova i programa te njihove implementacije”, Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK-a i Pedagoškom zavodu Zenica čestitao je i Alen Ćosić, službenik Misije OSCE-a u BiH za obrazovanje – Terenski ured u Travniku.

-Drago nam je što smo bili u mogućnosti da zajedničkim radom podržimo ove napore u protekle dvije godine, samom dizajniranju i vođenju procesa usvajanja novih nastavnih planova i programa, a uz finansijsku pomoć naših partnera iz Norveške i ambasade Italije.

Škole u ZDK, nakoon dvije godine ovog procesa, konačno imaju nastavne palnove i programe sa jasno definisanim ishodima učenja za svaki predmet i za svaki razred, a pri tome stavljajući učenike u centar nastavnog procesa, umjesto nastavnog sadržaja. Ovo predstavlja prekretnicu u kvaliteti i modernizaciji obrazovanja te sadržaja onoga što učenici uče u ZDK- kazao je Ćosić.