Home » Saopćenje za javnost: NES BiH Regionalni odbor Zenica

Saopćenje za javnost: NES BiH Regionalni odbor Zenica

Dana 30.07.2021. godine na sjednici Skupštine ZDK, poslanik dr.sc. Ramo Isak podnio je inicijativu za dopunu Zakona o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona. Ovom dopunom predviđeno je da u situacijama stanja proglašenja prirodne nesreće, stanja pandemije ili epidemije, nastavniku i saradniku rokovi za izbor u naučna zvanja miruju i ne uračanavaju se u izborni period ukoliko je to za nastavnika ili saradnika povoljnije.

Ova dopuna zakona ima za cilj ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom virusa COVID-19, odnosno sprečavanje mogućih prestanaka radnih odnosa u oblasti visokog obrazovanja. Naime, usljed situacije prouzrokovane pandemijom virusa COVID-19, Vlada Federacije BiH je dana 16.03.2020. godine proglasila stanje prirodne nesreće, koje je ukinuto 31.05.2020. godine. Nakon ukidanja stanja prirodne nesreće Federalni krizni štab i kantonalni krizni štabovi donosili su niz mjera u cilju suzbijanja širenja virusa COVID-19, poput ograničenja kretanja i okupljanja, obavezne fizičke distance, organizovanja ‘on-line’ nastave, itd. Sve prethodno donesene mjere su znatno uticale na izvršavanje obaveza propisanih Zakonom o visokom obrazovanju ZDK, odnosno znatno su otežale napredovanje nastavnika i saradnika.

S obzirom na činjenicu da član 89. Zakona o visokom obrazovanju ZDK nije propisao  da u situacijama uzrokovanim pandemijom miruju rokovi za izbor u naučna zvanja, nastavnici i saradnici su se našli u nezavidnom položaju, jer nisu u mogućnosti ispunjavati sve obaveze zbog okolnosti koje im se ne mogu staviti na teret. S tim u vezi, neophodno je izvršiti dopunu Zakona o visokom obrazovanju ZDK na način da se vrijeme prirodne nesreće, pandemije ili epidemije uračuna u vrijeme mirovanja prava za izbor u naučna zvanja kako bi se zaštitila prava nastavnika i saradnika, odnosno omogućilo njihovo napredovanje.

Na ovaj način postiže se i harmonizacija sa ranije izvršenim izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju ZDK iz 2020. godine koje su se odnosile na povoljnije uslove za studente za prelazak u narednu akademsku godinu, uslove izvođenja nastave u situacijama pandemije, epidemije ili vanrednog stanja, kao i na produženje roka za diplomiranje, magistriranje i doktoriranje studenata koji su studirali po starom sistemu obrazovanja. Na ovaj način omogućuje se i nastavnicima i saradnicima prevazilaženje posljedica prozrokovanih pandemijom koronavirusa, a sve u cilju zaštite prava i jednakog tretmana svih lica čija prava i dužnosti su regulisana Zakonom o visokom obrazovanju ZDK.

PRESS SLUŽBA