Home » Saopćenje za javnost predsjedavajuće Gradskog vijeća Zenica

Saopćenje za javnost predsjedavajuće Gradskog vijeća Zenica

Dana 04.06.2020. godine održana je 49. redovna sjednica Gradskog vijeća Zenica, koja je u 20:00 sati, nakon 10 sati rada, prekinuta zbog nedostatka kvoruma.

Klub vijećnika SDA je napustio sjednicu (osim vijećnika Almira Drače) zbog uvreda upućenih predsjednici Kluba vijećnika SDA, Emini Tufekčić, kao i konstantnog napada gradonačelnika na političku stranku SDA, zbog čega ga je i Predsjedavajuća upozorila da vrši stalnu diskriminaciju na osnovu političke pripadnosti što je u suprotnosti sa Ustavom.

U Uvodnim napomenama, Predsjedavajuća je informisala javnost da je dobila dopis od načelnika Sektora kriminalističke policije, MUP-a ZDK u kome se traži dokumentacija i informacije po nalogu Kantonalnog tužilaštva ZDK od 14.05.2020. godine koji se odnosi na dopis članova Radnog predsjedništva Gradskog vijeća Zenica te donesene zaključke po pitanju stanja u JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica.

Originale ili ovjerene fotokopije tražene dokumentacije članovi RP su tražoli od sekretarke Gradskog vijeća dopisom koji je predat na Protokol Grada zenica 01.06.2020. godine.

Načelnik Sektora kriminalističke policije je obaviješten da smo uputili zahtjev za potrebnu dokumentaciju, te da ćemo je na njihovo traženje prosijediti čim nam se ista izda.

Predsjedavajuća je postavila gradonačelniku pitanje na koji način je nabavljena oprema koja je 29.05.2020. godine donirana MUP-u ZDK u vrijednosti od 100,000 KM. U Budžetu za 2020. godinu postoji stavka u iznosu od 100,000 KM za nabavku materijalno-tehničkih sredstava i opreme za potrebe policijskih uprava Zenica, ali nije jasno da li je oprema nabavljena putem javnog poziva, kada je javni poziv objavljen, kada je i s kojom firmom potpisan ugovor o nabavci opreme, pa se traži da gradonačelnik radi transparentnosti rada Gradske uprave i Gradskog vijeća, odgovori na ovo pitanje. Zadnji javni poziv za navedenu opremu iz septembra 2018. godine  koji se nalazi na stranici Javnih nabavki je u iznosu od 41 500 KM.

  Članica GiK-a Zenica sumnja u regularnost formiranja biračkih odbora u tom gradu

Gradsko vijeća je usvojilo Zaključak o podnošenju izvještaja gradonačelnika o utrošku sredstava iz Budžeta Grada za vrijeme pandemije koronavirusa, kao i izmjenu Poslovnika Gradskog vijeća što će omogućiti online rad Vijeća ubuduće u slučaju stanja nesreće.

Radno predsjedništvo je od Gradonačelnika tražilo informaciju o stanju u  JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica, međutim gradonačelnik smatra da nije obavezan podnositi izvještaje i informacije Radnom predsjedništvu. Predsjedavajuća je iz tog razloga predložila dopunu dnevnog reda sa tačkom Prijedlog Zaključka o podnošenju informacije od strane gradonačelnika o stanju u navedenom preduzeću, što uključuje: utrošak sredstava iz Budžeta Grada Zenica za 2020. Godinu, namijenjenih za preduzeće, očitovanje o okolnostima vezanim za trenutno stanje u navedenom javnom preduzeću, daljim planovima Skupštine Društva o rješavanju njegovog statusa, te pravnom osnovu po kojem su redovne linije gradskog prevoza dodijeljene drugim autobuskim prevoznicima, a Autobuska stanica Zenica data na privremeno upravljanje privrednom društvu u privatnom vlasništvu. S obzirom da su Zaključci Gradskog vijeća obavezujući, Gradsko vijeća će imati priliku da razmatra navedene informacije o preduzeću.

Predsjedavajuća Gradskog vijeća Zenica

Zenica, 05.06.2020. godine

Diana Bešić