Home » Saopćenje za javnost: SDA ostaje najjača politička stranka u ZDK

Saopćenje za javnost: SDA ostaje najjača politička stranka u ZDK

Poslije jučer održanih Općih izbora SDA ZDK ostaje najjača politička stranka u ZDK. Prema preliminarnim rezultatima SDA ZDK na području ZDK za sve nivoe vlasti ima daleko najveći broj glasova, što garantuje da će SDA ZDK u narednom mandatu participirati s većim brojem zastupnika na državnom i federalnom nivou. Uzimajući u obzir do sada prebrojani broj glasova definitivno je da će SDA ZDK ostati lider u političkim procesima na nivou Kantona, odnosno u formiranju Vlade ZDK.

– Ovo je dokaz da su građani prepoznali kvalitetan rad SDA Vlade ZDK u stvaranju boljih uslova za život u Kantonu, kao i rad bez populizma i lažnih obećanja. Pred nama je mnogo izazova, zato ne trebamo biti euforični, nego što prije formirati novu kantonalnu Vladu, koja  će  nastaviti voditi pozitivne ekonomske procese po kojima je ZDK već prepoznatljiva u okvirima BiH, rekao je Miralem Galijašević, predsjednik KO SDA ZDK.

KANTONALNI ODBOR SDA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA