Home » ŠAPA ZENICA : Sprema se masovno nezakonito ubijanje pasa u Zenici

ŠAPA ZENICA : Sprema se masovno nezakonito ubijanje pasa u Zenici

Uz najavu uklanjanja pasa lutalica s ulica Zenice u suradnji firme Alba Zenica i Srednje veterinarske škole, od strane gradonačelnika Fuada Kasumovića, ŠAPA Zenica upozorava i izražava otvorenu sumnju u cjelokupnu zakonitost rada kao i stvarne namjere u pozadini ove akcije, te postavlja otvorena pitanja Gradonačelniku i zahtijeva monitoring svake pojedinačne aktivnosti.

SPREMA SE MASOVNO NEZAKONITO UBIJANJE PASA U ZENICI
ALBA ZENICA NIJE REGISTRIRANA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI UPRAVLJANJA SKLONIŠTEM ZA NAPUŠTENE ŽIVOTINJE I RAD SA ŽIVOTINJAMA A SREDNJA VETERINARSKA ŠKOLA JE U KONFLIKTU INTERESA,

Nakon najavljenog uklanjanja pasa sa ulica Zenice od strane gradonačelnika Fuada Kasumovića, a koje bi trebali provoditi firma Alba i Srednja veterinarska škola, dužni smo upozoriti i upoznati javnost sa sljedećim činjenicama.

Uvidom u sudski registar, na dan 5 januar 2017, jasno je da firma Alba nije registrirana za djelatnost upravljanja skloništem za napuštene životinje niti bilo koji vid rada sa životinjama. To znači da niko od strane Albe, radnika Albe, vozača Albe ne može vršiti bilo kakvu aktivnost vezanu za hvatanje i navodno odvoženje pasa u sklonište, te da će istog momenta kada učine bilo koju od navedenih ativnosti prekršiti Zakon. Dalje, uposlenici Albe nisu obučeni za rad sa životinjama, niti imaju relevantno iskustvo i stručnost, niti su ikad imali dodir bilo kakve vrste sa životinjama.

Nejasno je ko će to, kako i kada i na koji način i kojom opremom, i kojim vozilom hvatati životinje kad je opće poznata stvar da niti Alba niti Srednja veterinarska škola nemaju nikakav praktični dodir sa psima koji godinama žive na ulicama Zenice niti imaju ikakvu stručnu osposobljenost. Nemaju informacije o psima, lokacijama, niti spoznaju kako prići i uhvatiti psa bezbolno da mu pri tome pričinite najmanje stresa. Ovih dana u obraćanjima gradonačelnika mogla se čuti i riječ da će svi psi biti uspavani pa odvedeni u sklonište. Uspavani kako i čime i kakvom metodom uhvaćeni? Propisi su jasni i kako se psi hvataju i kako se prevoze i kakav je tretman pasa u skloništu u skladu sa BiH zakonodavstvom.

Dalje je nejesno je KO će to, koji veterinar, koja veterinarska stanica, gdje i na koji način vršiti preglede uhvaćenih životinja. U izjavi Gradonačelnika za Dnevni Avaz na dan 4 januara, kaže se da će pse pregledati članovi Srednje veterinarske škole?! A što je apsolutni konflikt interesa te sa stručne i zdravorazumske strane nemoguće. Izražavamo otvorenu sumnju da je pozadina apsolutno plan masovnog nezakonitog ubijanja životinja na način gdje bi se fabrikovali zdravstveni kartoni uhvaćenih životinja, a psi ubijali pod krinkom tobože bolesti. Udruženje ŠAPA koje godinama pomaže, liječi, sklanja, sterilizira, udomljava napuštene životinje ima apslutne podatke o svim psima na ulicama Zenice, njihovom ponašaju, i njihovom zdravstvenom kartonu, jer provodi i preglede i sterilizacije i vakcinacije u suradnji sa dvije veterinarske stanice ZENIVET dr Nermin Beganovic i POLIVET dr Husejin Spahić, a koje su u stanju dati kredibilne podatke u zdravstvenom statusu pasa i posvjedočiti njihov zdravstveni i vakcinacijski status. Udruženje je u kontaktu sa stotinama dugogodišnjih hranitelja uličnih pasa takođe.

  Građani Zenice šetnjom poručili da osobe s invaliditetom moraju biti vidljivija kategorija društva (VIDEO+FOTO)

Najavljuje se uklanjanje svih pasa njih 2.000 hiljade, a poznato je da je trenutni kapacitet NEOTVORENOG skloništa oko 60 do 80 mjesta, pa PITAMO kako to Gradonačenik, Alba i Srednja veterinarska škola namjeravaju ukloniti sve pse sa ulica Zenica u datom roku, stoga još više izražavamo nedvojbenu sumnju u iskrenost namjera da se problem rješava u skladu sa Zakonom i najboljim praksamo, no smatramo da je na djelu priprema za masovno nezakonito ubijanje pasa.

Budući smo od 2010 aktivno sudjelovali u davanju savjeta za izgradnju skloništa, vodili predstavnike Grada u posjet skloništu u regionu, davali primjedbe i upozoravali na nepravilnosti kod izgradnje skloništa, djelovali partnerski i konstruktivo, išli u redovite posjete sa predstavnicima gradske uprave, i ponudili svu svoju stručnost, dugogodišnje iskustvo u radu sa životinjama, te dali ubjedljivo finansijski najbolju ponudu za Grad Zenicu u smislu upravljanja skloništem u kom slučaju bi Udruženje snosilo značajan dio troškova, uradili nacrte ugovora, pristupilo ovome krajnje profesionalno i dobronamijerno, postavljamo otvoreno pitanje kome je u interesu da takvu ponudu odbije i isključi jedino kredibilno Udruženje za zaštitu i sašavanje životinja u Zenici iz ove priče nakon dvomjesečnih pregovora, na jedan potpuno sramno netransparentan način.

S obzirom na naprijed izrečene sumnje u zakonitost rada i djelovanja, tražimo u ime hiljada građana koji su nam se obratili odgovore na pitanja, te zahtijevamo svoje prisustvo i potpuni monitoring nad svim pojedinačnim aktivnostima u radu skloništa. Neodgovaranje na pitanje i ne omogućavanje monitoringa samo će potkrijepiti otvorene sumnje u zakonitost rada i djelovanja, te stvarne namjere iza ove akcije.

Građane i hranitelje upozoravamo da prate svako hvatanje pasa na ulicama, slikaju i evidentiraju prevozna sredstva, registarske oznake, način na koji je vozilo obilježeno, popis pasa koji se vode, a kako bi se isti mogli nakon odvoženja pronaći te prstupiti njihovom spašavanju i udomljavanju ili u protivnom pristupiti podnošenju krivičnih prijava protiv SVIH prekršilaca Zakona.

Za kraj podsjećamo da smo upozoravali mjesecima da prstup uklanjanja svih pasa bez reda koji je Gradonačelnik najavio samo vodi većim problemima na ulicama jer očito ne postoji namjera ni ove vlasti da se bori sa neodgovornim vlasnicima životinja koji stvaraju problem svima, da se kažnjava napuštanje, i da se djeluje preventivno. Uklanjanjem starih pitomih sterilisanih pasa koji su čuvali svoje teritorije od upada manje pitomih nesterilisanih pasa samo će se otvoriti prostor za rast populacije.

Izražavamo razočarenje neodgovornim pristupom gradske vlasti spram ovog problema i nepoštovanja svega što se godinama upravo u saradnji sa gradskom administracijom radilo na planu prevencije, i najavljujemo puni monitoring i poduzimanje svih pravnih koraka koji nam stoje na raspolaganju a kako bismo osigurali provedbu Zakona, i sprečili da Zenica OPET dođe na crne liste. Pozivamo Gradonačelnika da problem rješava sa sposobnima a ne podobnima koji mu nude rješenja koje će ga samo odvesti u produbljivanje problema.

Šapa Zenica