Home » Savez zamostalnih sindikata BiH: Radnička prava su ljudska prava

Savez zamostalnih sindikata BiH: Radnička prava su ljudska prava

Povodom Svjetskog dana ljudskih prava koji se širom svijeta obilježava na današnji dan, Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine podsjeća da su radnička prava, posebno dio koji se odnosi na slobodu organizovanja i udruživanja, sadržana u Deklaraciji UN o ljudskim pravima, koja je usvojena 10. decembra 1948. godine.

Ljudska prava su zagarantovana svima i ne mogu se tretirati niti primjenjivati parcijalno. Nemoguće je zaštititi neka ljudska prava i istovremeno zanemariti druga, jer se ona međusobno preklapaju. Pravo na rad, iako je jedno od osnovnih ljudskih prava, ne znači ništa ukoliko ne postoji pravo na dostojanstven rad. Takođe, ne može se tvrditi da je pravo na rad zaštićeno kada postoji bilo kakav vid eksploatacije radnika. Zabrana ropstva i prisilnog rada ne može se odvojiti od prava na pristojan rad.

  Agencija za lijekove BiH se oglasila o proizvodima kanabisa na našem tržištu

Tretiranje prava radnika kao ljudskih prava pokazuje da su radnička prava od vitalnog značaja. Ljudska prava su, prijesvega, moralni zahtjevi o normativnim standardima ka kojimabi se sva pristojna društva trebala usmjeriti. Kao moralnizahtjevi, prava se zasnivaju na ljudskom dostojanstvu i jednakosti, i njih moraju uživati svi pojedinci ​​i spolja i unutar radnog mjesta. Uz to, države i poslodavci su obavezni da poštuju principe ljudskih prava za svoje građane i njihove radnike.

Služba za informisanje