Home » SDP ZENICA: Novo rješenje za grijanje predstavlja energetski, finansijski i ekološki promašaj!?

SDP ZENICA: Novo rješenje za grijanje predstavlja energetski, finansijski i ekološki promašaj!?

Mi, kao gradski odbor SDP BiH Zenica aktivno smo se uključili u rješavanje problema grijanja grada, te smo u komisiju za rješavanje problematike grijanja predložili Dragana Šulovića, člana NVO Eko forum, i bivšeg savjetnika u Ministarstvu okoliša i turizma FBiH.

Naš stav i stav našeg predstavnika u komisiji je da se rješavanjem ove problematike građanima treba obezbjedi pouzdano i jeftinije grijanje, da se stvore uslovi za daljnje poboljšanje kvaliteta vazduha u gradu.

Kako je u toku javna rasprava o problemu grijanja, želimo javnost upoznati o sljedećem:

Nažalost u komisiji se nalazi veliki broj učesnika, koji su dosadašnjim radom uveliko uticali na sadašnju problematiku sa kojom se susreće grad Zenica. JP „Grijanje“ je u ogromnoj finansijskoj dubiozi. Veliki je broj isključenih korisnika sistema daljinskog grijanja po osnovu visoke cijene grijanje i nepouzdanosti sistema. Znatan nivo zagađenja vazduha je rezultat aktiviranja brojnih kućnih ložišta u centru grada i periferiji.

U komisiji su glavnu riječ vodili protagonisti koji su svojevremeno projekat KTG prikazivali kao spasonosno rješenje, izvještajem radne grupe jasno se vidi koliki je to promašaj.  Nesvatljivo nam je da su se članovi komisije svojski trudili da zadrže postojeću visoku cijenu toplote koju JP „Grijanje“ kupuje od ArcelorMittala, isključujući bilo kakvu sugestiju mogućeg rješenjaza dobivalje jeftinije toplote i dobrobiti koji se mogu realizovati.

„Zalagao sam se za iskorištenje otpadne toplote iz konvertorske čeličane za grijanje grada, što se godinama svjesno blokira. Po tom osnovu sam u svojstvu Savjetnika „pomogao“ da se ovaj energent, koji se svojevremeno bacao, počeo kako tako koristiti posljednje dvije godine“, izjavio je Šulović.

Komisija je bila rezolutna, isključila je mogućnost korištenja otpadne pare konvertorske čeličane za grijanje grada. Rješenje je da se grijanje grada realizuje parom iz novih kotlova.

  Dan Ašure: Za područje Medžlisa IZ Zenica u nedjelju iza akšama program u Nakšibendijskoj tekiji u Peharama

Režim rada bi bio takav da se ljeti, kada nema grijanja grada, duvaljka visoke peći pogoni vodenom parom. Zimi se zbog povećane potrošnje vodene pare visoka peć snabdijeva vazduhom iz duvaljke za koju se kupuje elektromotor snage 16,6 MW, po cijeni od 5 miliona eura!

Prosto je neshvatljivo da neko svjesno neće da iskoristi potencijal vodene pare konvertora utilizatora, da se po osnovu nedovoljne količine pare sa novih kotlova kupuje navedeni elektromotor!

Svima nam je dobro poznato da je cijena električne energije zimi po višoj tarifi. U izvještaju komisije stoji daje cijena MWh električne energije 50 eura. Trošak električne energije za 6 mjeseci rada ovog elektromotora iznosi 7 171 200 KM!

Tretman kojeg sam imao u radu Komisije, kao i prijedlog Komisije, predstavlja energetski, finansijski i ekološki promašaj, je bio razlog mog istupanja iz iste“, dodao je Šulović.

Komisija je u svojoj prezentaciji na gradskom vijeću neupućenima u problematiku grijanja djelovala seriozno.

Sretna je okolnost da je dio gradskih vijećnika izrazio rezerve na izvještaj radne grupe, tražeći da se provede javna rasprava.

„Kao član SDP-a, iskreno se nadam da će navedeni prijedloga podržati predstavnici drugih političkih stranaka koje participiraju u gradskoj vlasti, kojima je u interesu zaštita građana, okoliša i pogodnosti koje i ArcelorMittal može da ostvari ovim rješenjem“, završio je svoje obraćanje član gradskog odbora SDP BiH Zenica i sada već bivši član komisije za rješavanje problematike grijanja u Gradu Zenici.

                                                                                                                                                         GO SDP BiH Zenica