Home » Senaid Begić: Uvođenjem Povjereništva spriječili smo da SDP bude “politički privjesak” vlasti u Visokom

Senaid Begić: Uvođenjem Povjereništva spriječili smo da SDP bude “politički privjesak” vlasti u Visokom

Nakon redovnih sastanaka sa Povjereništvima Socijaldemokratske partije koji su tokom marta i početkom aprila mjeseca održani u Zenici, Brezi, Kaknju i Olovu, održan je i radni sastanak predsjednika KO SDP BiH ZDK Senaida Begića sa Povjereništvom OO SDP BiH Visoko. Sastanak je bio radnog karaktera, na kojem je između ostalog urađen presjek aktivnosti od uvođenja Povjereništva u januaru sve do danas.

“Mogu biti zadovoljan urađenim u protekla tri mjeseca kada je u pitanju rad dvadesetočlanog Povjereništva OO SDP BiH Visoko na čijem je čelu Dejan Šćepanović. Za relativno kratko vrijeme uradilo se mnogo toga. Istaći ću samo najbitnije pokazatelje: U trenutku uvođenja Povjereništva u evidenciji članstva imali smo 142 člana, sada ih imamo preko 200. Imali smo samo jedan funkcionalan Mjesni odbor, sada imamo šest regionalnih koji čine po nekoliko mjesnih odbora zajedno i jedan mjesni. Organizacija je zatečena samo sa Forumom mladih, sada smo u završnoj fazi formiranja Foruma žena i Foruma seniora, te sa novoizabranim rukovodstvom Foruma mladih. Organizacija je zatečena sa jednim članom Savjeta MZ, sada imamo 15 kandidata za Savjete u 11 Mjesnih zajednica za izbore koji uskoro slijede. Također, prije dvije godine za predsjednika SDP-a u Visokom je moglo glasati samo 60 članova sa pravom glasa i plaćenom članarinom, dok danas to pravo ima 165 članova sa tendencijom da ih na dan unutarpartijskih izbora koji će se održati 14.05.2017.g.bude preko 200. Što se tiče poruke koja je poslana sa ovog sastanka svakim danom je primjetno vraćanje povjerenja u SDP u Visokom posebno kada su u pitanju nekadašnji istaknuti članovi SDP-a, a što pokazuje svakodnevni porast članstva i organizaciono i kadrovsko jačanje SDP-a u Visokom.” – izjvio je za Visoko.co.ba Senaid Begić

Sa sastanka je poslana jasna poruka i zajednički stav Povjereništva da OO SDP Visoko neće biti ničiji “politički privjesak” i da će kroz konstruktivno opoziciono djelovanje raditi prvenstveno u interesu građana Visokog. Također naglašeno je da se neće dozvoliti da se ime SDP-a koristi za ostvarivanje ličnih interesa pojedinaca kod aktuelne vlasti, jer interesi SDP BiH i građana Visokog su iznad interesa bilo kojeg pojedinca.

Visoko.co.ba