Home » Sindikati u SBK-u nezadovoljni predloženim iznosom za povećanje osnovica

Sindikati u SBK-u nezadovoljni predloženim iznosom za povećanje osnovica

Press konferenciju svih sindikata budžetskih korisnika SBK/KSB održala se ovog utorka u zgradi Vlade.

Tema pres konferencije bila je projekcija Budžeta SBK/KSB za 2019 godinu sa akcentom na osnovicu za plaće , te ostala problematika s kojom se susreću radnici u ustanovama i institucijama SBK/KSB.

Kako je kazala Refija Kulašin predsjednica sindikata Kantonalnih organa uprave, ni državni službenici ni namještenici nisu imali zvanične pregovore s pregovaračkim timom vlade.

Naglasili su da su u diskriminatornom položaju u odnosu na druge korisnike budžetskih sredstava te da traže veću osnovicu od ponuđene i naglašavaju da to nije nerealno i neizvodljivo.

Posljedica niskih plaća koje trenutno imaju je jako niska penzija. Smatraju da plaće trebaju biti usklađene sa životnim potrebama. Izdvojili su činjenicu da je budžet od 2011 godine porastao za 100 miliona, broj uposlenih i iznosi plaće isti..

Predstavnici sindikata oni su pozvali sve političke stranke koje participiraju na nivou SBK da ulože amandmane na prijedlog budžeta i prijedlog zakona o izvršenju budžeta i da traže povećanje osnovice.

Posjetimo, Sindikat državnih službenika i namještenika i Vlada FBiH dogovorili su povećanje osnovice plaće s 315 KM na 330 KM poslije nove godine.
Osnovica za obračun plaća državnim službenicima na nivou FBiH u posljednjih osam godina je iznosila 315 KM. Za narednu godinu dogovorena je osnovica u iznosu od 330 KM.

Tntportal.ba