Home » Skomorac: Diplomanti Zdravstvenog fakulteta uskoro sa statusom VSS u Kantonalnoj bolnici Zenica

Skomorac: Diplomanti Zdravstvenog fakulteta uskoro sa statusom VSS u Kantonalnoj bolnici Zenica

Već deset godina traje borba osoba koje su diplomirale na Zdravstvenom fakultetu u Sarajevu, pa kasnije i na Zdravstvenom fakultetu u Zenici, da se u sistematizaciju radnih mjesta JU Kantonalna bolnica Zenica uvrste zanimanja Diplomirana medicinska sestra, Diplomirani radiolog, Diplomirani fizioterapeut, Diplomirani ing. laboratorijske dijagnostike.
Navedena zanimanja su uvrštena u sistematizaciju u mnogim zdravstvenim ustanovama na području Zeničko-dobojskog kantona za razliku od JU Kantonalna bolnica Zenica, koja je i najveća zdravstvena ustanova u kantonu. Svi koji su zaposleni sa ovim fakultetom u bolnici rade na poziciji Više stručne spreme, umjesto Visoke stručne spreme.

U 2014. godini, usvajanjem novih Standarda i normativa zdravstvene zaštite FBiH, stekli su se uslovi i otklonjene su sve barijere da se ovaj problem prevaziđe.

Pored navedenog, ljekari iz JU Kantonalne bolnice Zenica su profesori i asistenti na Zdravstvenom fakultetu u Zenici, tako da ova ustanova direktno učestvuje u školovanju kadrova na pomenutom fakultetu, koje do danas nije adekvatno priznavala.

U toku je priprema novih kolektivnih ugovora, a uporedo će se uraditi i nova sistematizacija, kazao je za naš radio direktor JU Kantonalna bolnica Zenica Doc. dr. med. sci. prim Rasima Skomorca:

“Dosadašnji studij je bio trogodišnji, pa se tretirao kao Viša stručna sprema. Sada radimo i pripremamo novu sistematizaciju koja će biti usklađena sa standardima i normativima, zajedno sa kolektivnim ugovorima, a usvojit će se i novi Pravilnik o radu. Paniramo da navedeno realizujemo do kraja 2016. godine”, ističe Skomorac.

Prema Almiru Babajiću, sudioniku ovih dešavanja, nikada nije bilo volje od strane menadžmenta JU Kantonalna bolnica Zenica da se ovaj problem riješi.

“Povucite liniju upravljanja zdravstvom od direktora bolnice, upravnog odbora bolnice do ministra zdravstva. Svi su ljekari. Da je ovo sve jedna velika sramota, govori i činjenica da su upravo ti ljekari iz Kantonalne bolnice Zenica profesori i asistenti na zeničkom fakultetu. Uredno uzimaju novac od studenata, a kasnije im ne žele priznati njihove diplome i dati im ono što im po zakonu pripada. I niko od njih, naravno onih koji su bili ili su i sada na ovim funkcijama na kojima se odlučuje, nema pravo da se ljuti na nikoga od nas, jer smo upravi mi ti koji smo 4 godine studirali, trošili novac svojih roditelja, kako u Sarajevu, tako i u Zenici. Razumijem da je bolnica u teškoj financijskoj situaciji, znamo ko je i kriv za to, ko može biti direktor?”, pita se Babajić i dodaje:

“Svjedok sam da se novac u bolnici troši na stvari koje su apsolutno nepotrebne. Navest ću primjer da je već godinu dana uvedena dežura na Službi za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju na kojoj ja radim. Prostom računicom možete zaključiti da je pola tih sredstva, koja su se izdvojila za ovu svrhu, bilo dovoljno da se prizna fakultet za 5 diplomiranih fizioterapeuta koji rade na ovom odjelu. Ima još mnogo primjera lošeg upravljanja koja se direktno reflektuju na uslove rada u bolnici. Npr. gotovo sve ljekarske sobe imaju klima uređaje, a pacijenti nam vježbaju na +40 stepeni ljeti. Možda bi bilo pošteno prema generacijama koje dolaze i za koje još nije kasno, da se status i naziv ‘Zdravstveni fakultet’, ako ne bude provedena ova nova sistematizacija rada, vrati u status i naziv ‘Viša medicinska škola’, kako bi se svi mladi koji planiraju upisati pravi fakultet i biti fakultetski obrazovani ne bi zavaravali i pogriješili pri odabiru. Sa pravim problemima se susreću nažalost tek kad diplomiraju.”

  Građani Zenice šetnjom poručili da osobe s invaliditetom moraju biti vidljivija kategorija društva (VIDEO+FOTO)

Diplomirana medicinska sestra Amela Bedak, koja je diplomirala upravo na Zdravstvenom fakultetu u Zenici, se pita ko ima utjecaj na ovakvo stanje i tretiranje sestara i tehničara i hoće li ikada ostvariti svoj status sporazumno, bez povlačenja zakonskih mjera.

“U više navrata obraćali smo se menadžmentu ustanove, ali je uvijek bio izgovor da se čeka nova sistematizacija. Obraćali smo se i Ministarstvu zdravlja ZDK, gdje je data preporuka da se uvrsti VSS medicinski kadar, te u odgovoru je rečeno da je odgovornost na zdravstvenim ustanovama i da uvrštavanje VSS kadra pod VŠ nije u skladu sa zakonom i da nije u skladu sa zakonom isplata po koeficijentu namijenjenom za VŠ. Sada već u redovima sestara i tehničara ima i Mastera, što znači pet godina studiranja i status VŠ kvalifikacije. Sve struke imaju šansu da ostvare svoja prava, samo medicinske sestre i tehničari nemaju i tako su diskriminirani. U zakonu o zdravstvenoj zaštiti, u Zakonu o sestrinstvu, u Kolektivnom ugovoru(prethodnom) definisani su i diplomirane sestre i diplomirani tehničari svih grana, ali nažalost postoje samo na papiru”, ističe Bedak i dodaje da je Postdiplomski studij na Zdravstvenom fakultetu, po nastavnom planu i programu, bio isti i za ljekare i diplomirane medicinske sestre, a nastavu su pohađali razdvojeno i tek nakon odbrane magistarskog rada dobili su različita izlazna zvanja.

“Diplomirane sestre su Magistri struke, a ljekari nauke. Ponovo diskriminacija koja se redovito provlači posljednjih godina. Izgleda da je pravilo da medicinska sestra treba da ostane na onom osnovnom nivou obrazovanja koje stječe završetkom medicinske škole. Svugdje u svijetu medicinske sestre su važna karika u timu i veoma je važno njihovo educiranje i napredovanje, samo u ZDK treba imati što manje.”

Zenit.ba