Home » Skomorac: Odluka o zabrani dopunskog rada zeničkim ljekarima

Skomorac: Odluka o zabrani dopunskog rada zeničkim ljekarima

Na osnovu clana 61. Statuta (precisceni tekst broj 20/1-1-8331 od 31.7.2018 godine) Kantonalne bolnice Zenica i na osnovu Odluke Kriznog Štaba Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona za praćenje novog corona virusa (Odluka broj 11-33-1335-16/20 od 4.3.2020 godine) i Naredbe Kriznog Štaba Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona (broj 11-33-1335/20 od 13.3.2020), direktor Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica, donosi slijedecu odluku!

Ljekarima Kantonalne bolnice Zenica kojima je odobren dopunski rad u drugim zdravstvenim ustanovama, do daljnjeg se isti zabranjuje.

  Građani Zenice šetnjom poručili da osobe s invaliditetom moraju biti vidljivija kategorija društva (VIDEO+FOTO)

Zenicainfo.ba