Home » Skupština ZDK dobila novo rukovodstvo, predsjedavajući Ismet Sarajlić

Skupština ZDK dobila novo rukovodstvo, predsjedavajući Ismet Sarajlić

Zastupnica Sanja Renić danas je na Skupštini ZDK predložila odluku Kluba Hrvata da za predsjedavajuću bude izabrana Vlasta Kalas, a za njenog zamjenika Vedran Kaser.

Na prošlosedmičnoj sjednici Skupštine ZDK za predsjednika Kluba Bošnjaka izabran je Nusret Imamović (NB), dok je za njegovu zamjenicu izabrana Maida Tanović (SDP). S obzirom na to da je u Skupštini samo jedan zastupnik iz reda Srba, za predsjednika Kluba Srba je izabran Mladen Simić.

Zastupnici su jednoglasno usvojili prijedlog za predsjednika i zamjenika Kluba Bošnjaka.

Glasanje za prijedlog predsjedništva Kluba Hrvata je završeno s 20 glasova za, tri protiv, a 10 zastupnika je bilo suzdržano. Zastupnica Meldina Ugarak (SBB) zatražila je pojedinačno glasanje, nakon čega je zastupnik Sejad Zaimović (SDA) napustio salu.

U nastavku sjednice izabrana je komisija za izbor i imenovanje, koju će činiti predsjednik Edin Arnaut i zamjenik predsjednika Ramo Pivić te članovi: Enver Škaljo, Ermin Čehić, Andrej Kajić, Mladen Simić i Ramo Isak.

Ismet Sarajlić – FOTO AVAZ

Arnaut je za govornicom saopćio da je u pauzi komisija za imenovanje usvojila prijedlog da u uži krug predsjedništva Skupštine ZDK budu izabrani Ismet Sarajlić (SBB), Sanja Renić (NS) i Mladen Simić (SDP), što je usvojeno s 21 glasom za, 2 protiv i 10 suzdržanih.

Nakon desetominutne pauze izabrani su održali sastanak rukovodstva na kojem je dogovoreno da Sarajlić preuzme funkciju predsjedavajućeg Skupštine ZDK, a njegovi zamjenici bit će Renić i Simić.

Klix.ba