Home » Skupština ZDK usvojila Prijedlog budžeta

Skupština ZDK usvojila Prijedlog budžeta

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je na današnjoj sjednici prihvatila Prijedlog budžeta za 2016. godinu,kao i Prijedlog Zakona o izvršavanju budžeta.
Bez veće rasprave je usvojen i Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja,te Službe za zapošljavanje,kao i Programi rada Skupštine i Vlade za ovu godinu.U prvom dijelu su usvojene i izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti.Novine u ovom zakonu su :“Nakon isteka porodiljskog odsustva žena-majka koja rodi blizance, treće i svako slijedeće dijete, a koristi pravo da radi polovinu punog radnog vremena u skladu sa propisima o radu, ima pravo na naknadu plaće za polovinu do punog radnog vremena koju joj isplaćuje poslodavac u iznosu od 50% plaće koju bi ostvarila da radi puno radno vrijeme.Pravo da radi polovinu punog radnog vremena žena-majka koja rodi blizance, treće i svako drugo dijete može koristiti do navršene dvije godine života djeteta, počevši od prvog dana korištenja prava. Zahtjev za ostvarivanje prava za rad sa polovinom punog radnog vremena i za naknadu plaće podnosi se poslodavcu 15 dana prije isteka porodiljskog odsustva.
Sjednica Skupštine ZDK obilježena je brojnim pauzama zbog 7 podnesenih amandmana na Prijedlog ovogodišnjeg budžeta,od kojih je većina prihvaćena.O budžetu,koji predviđa prihode od ukupno 285,5 miliona maraka, nije bilo rasprave,a ministar finansija ukazuje da je on prije svega stabilizirajući,a dijelom razvojni i socijalni.
Bez veće rasprave prihvaćen je i Prijedlog Zakona o izvršavanju budžeta.Klub DF-a podnio je amandman koji se odnosio na izmjenu redosljeda isplata. No na kraju je odustao od ovog amandmana, Premijer Miralem Galijašević je obrazložio da bi ovaj amandman izazvao kašnjenje u isplati plata,te socijalnih davanja.
Zastupnici su usvojili i Program rada Skupštine za ovu godinu,u formi prijedloga,odnosno program rada Vlade u formi Nacrta.
Prihvaćen je i Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja za tekuću godinu,koji predviđa raspolaganje sa ukupno 159 miliona maraka,te Službe za zapošljavanje,čiji je budžet planiran na nešto više od 20 miliona maraka.

RTVZE