Home » Studenti Metalurško-tehnološkog i Medicinskog fakulteta UNZE posjetili ArcelorMittal Zenica (FOTO)

Studenti Metalurško-tehnološkog i Medicinskog fakulteta UNZE posjetili ArcelorMittal Zenica (FOTO)

U okviru obilježavanja Dana zaštite na radu, prošle sedmice je kompanija ArcelorMittal Zenica organizirala studijsku posjetu za 43 studenta sa dva zenička fakulteta – Metalurško-tehnološkog (studijski program Inženjerstvo zaštite okoliša i studijski program Zaštita na radu i zaštita od požara) i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Tokom posjete, studenti su imali priliku upoznati se sa organizacionom strukturom departmenta Zdravlje i zaštita na radu, zakonskim i korporativnim propisima koji regulišu oblast zaštite na radu, kao i sa sigurnosnom kulturom i rezultatima koji su ostvareni u prethodnom periodu.

Osim toga, studenti su prisustvovali izložbi ličnih zaštitnih sredstava, kao i pokaznoj vježbi spašavanja u plinsko opasnoj zoni i prostoru ograničenog kretanja.