Home » Subašić: Žao mi je što novinar prethodno nije provjerio navode!

Subašić: Žao mi je što novinar prethodno nije provjerio navode!

Predsjedavajuća Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Draženka Subašić, kako ističe radi pravilnog informisanja građana i javnosti, prinuđena je reagovati na izjavu Fejzić Edhema poslanika Skupštine ZDK, objavljenu u Dnevnom avazu 06.04.2016. godine.

Tekst u Dnevnom avazu od 06.04.2016. godine je napisan tendenciozno i pojedini dijelovi ne odgovaraju istini. Želim podsjetiti da je poslanik Fejzić izjavio slijedeće, a novinar Dnevnog avaza objavio bez ikakve provjere kod prozvane strane

-Da prema mišljenju većine u ovoj Skupštini ja kao predsjedavajuća Skupštine usporavam rad Skupštine zbog neažurnosti i svojim nepravoremenim postupcima;

-Da za pitanja i inicijativu koju je uputio Vladi Kantona, mene smatra odgvornom, jer sam prekršila proceduru zato što mu u roku od 15 dana Vlada nije dostavila odgovor;

-Da se ovakav način rada može protumačiti i kao otvorena opstrukcija u donošenju bitnih dopuna zakona, provođenja inicijativa koje su od krucijalne važnosti za život samih građana;

-Na kraju, posljednja neistina koju je Fejzić rekao jeste da sam mu odgovorila na način: „da napiše mail u kojem će iznijeti svoje zahtjeve ili da se obrati Predsjedništvu svog kluba“.

Žao mi je što novinar nije provjerio navode prije objave samog teksta, a istaknuo je i izdvojio riječi „zahtjevi mailom“, a riječ mail nije niti spomenuta, što se može provjeriti i dokumentovati tonskim zapisom, jer za sve što se izgovori za skupštinskom govornicom postoji tonski zapis, i prema Zakonu o pristupu informacijama je mogao da provjeri tu informaciju, kada već nije htio da kontaktira i drugu stranu. Sve što je poslaniku Fejziću kao odgovor rečeno je ono što je u skladu sa procedurom i Poslovnikom Skupštine, te praksama komuniciranja u savremenoj poslovnoj korespodenciji.

Kako bi javnost imala potpunu informaciju, uvidom u tonski zapis i stenogram u vezi unaprijed navedenog, utvrđeno je da sam na samoj sjednici Skupštine poslaniku Fejziću rekla da sam upoznata sa njegovim prijedlozima ili inicijativama koje je postavio, a na koje nije dobio odgovor ili je nezadovoljan dobijenim. Da sam putem sekretara Skupštine zamolila da se očituje o tome koja od tih pitanja ili inicijativa želi da kandiduje kao tačku dnevnog reda na jednoj od sjednica Skupštine, kako bi se Skupština očitovala o istim, ali da treba imati razumijevanja da sva pitanja ne mogu biti na dnevnom redu samo jedne sjednice, te da dnevni red utvrđuje Kolegij Skupštine, a ne jedna osoba. Također, sam navela da sam putem sekretara Skupštine obavijestila  poslanika Fejzića, da o tome koja pitanja želi delegirati kao tačku dnevnog reda na sjednicu Skupštine, Kolegij može obavijestiti putem predsjednika svog Kluba poslanika u okviru kojeg djeluje, a ukoliko to ne želi, onda se može i sam obratiti pisanim putem ili može prisustvovati sjednicama Kolegija, kao što je bio slučaj sa drugim podnosiocima incijativa. Sve ovo je propisano članom 199. Stav 4. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona – novi prečišćeni tekst (Službene novine ZDK, broj 7/12 i 12/13). Podsjetit ću da na poslanička pitanja i inicijative odgovore upućuju Vlada, ministarstva i kantonalni organi uprave, te da Kolegij Skupštine može poslati urgenciju prema Vladi ili odlučiti da se po nekom pitanju ili inicijativi raspravlja na Skupštini kao jednoj od tačaka dnevnog reda sjednice Skupštine.

Želim reći i da je Kolegij Skupštine već dostavljao urgencije Vladi kantona u smislu odgovora na pitanja i inicijative poslanika Fejzića i to 28.10.2015 godine, a potom i 24.11.2015 godine. U konačnici Kolegij je ponovno, dan prije pisanja Dnevnog avaza, urgirao prema Vladi Kantona na dostavljanje inicijativa, u skladu sa propisanim procedurama.

Na kraju, tačno je da je 25. sjednica Skupštine prekinuta u 18.30. S obzirom da u objavljenom tekstu nije naveden razlog prekida sjednice, moram podsjetiti da je to bilo zbog nedostatka kvoruma, odnosno zbog odsustva poslanika, prije nego je sjednica završena. Među poslanicima koji su doprinijeli prekidu 25. sjednice Skupštine je i poslanik Edhem Fejzić, koji je na taj način doprinio da se sjednica prekine, a što prouzrokuje nerazmatranje bitnih pitanja za građane Zeničko-dobojskog kantona i dodatni trošak za budžet Zeničko-dobojskog kantona uzrokovan ponovnim nastavkom održavanja sjednice Skupštine.

Redakcija