Home » Sve policijske stanice na području ZDK poduzimati će aktivnosti za stvaranje sigurnog ambijenta za odlazak svih gostiju i građana u Srebrenicu

Sve policijske stanice na području ZDK poduzimati će aktivnosti za stvaranje sigurnog ambijenta za odlazak svih gostiju i građana u Srebrenicu

Tokom proteklih dana, održavani su sastanci Operativnog štaba koji je formiran na nivou Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona po zavedenojakciji „Srebrenica 2016“, u čijem sastavu su rukovodni policijski službenici organizacionih jedinica.

Takođe je na nivou Uprave policije donesen Plan mjera i radnji po zavedenoj akcijiFederalne uprave policije „Srebrenica 2016“, u povodu obilježavanja 21. godišnjice genocida u Srebrenici i ukopa identificiranih žrtava srebreničke tragedije.

Na održanim sastancima su konkretizovane i utvrđene obaveze i zadaci svih članova Štaba u cilju organizovanja i realizacije zadataka koji se tiču obezbjeđenja kretanja svih građana koji odlaze u Srebrenicu, kao i poduzimanja drugih mjera i radnji na realizaciji svih aktivnosti predviđenih za 11.07.2016. godine.

Takođe su konkretizovane sve obaveze iz Plana, prvenstveno u kontekstu planiranja i organizovanja osiguranja konvoja sa tabutima identificiranih žrtava genocida koje će biti ukopane u Memorijalnom centru u Potočarima, a koji će krenuti dana 09.07.2016. godine, u 10,00 sati, sa platoa JKP „Gradska groblja“ u Visokom.

Sve policijske stanice na području iz nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona će poduzimati aktivnosti na stvaranju sigurnog ambijenta za bezbjedan odlazak svih gostiju i građana u Srebrenicu. U tom kontekstu će se u skladu sa planiranim aktivnostima intenzivno raditi na prikupljanju operativnih podataka i drugih bezbjednosno interesantnih saznanja koja se tiču kretanja građana i konvoja za Srebrenicu, te će se intenzivirati kontrole u saobraćaju i obezbjediti sve trase kretanja, kako vozila i konvoja sa našeg područja, tako i vozila sa područja drugih kantona koja budu prolazila kroz naše područje. Takođe će biti poduzimane i druge mjere i radnje u okviru fizičkog, operativnog, saobraćajnog i KDZ obezbjeđenja, predviđene i utvrđene usvojim Planom obezbjeđenja.

MUP ZDK