Home » Tim Vlade ZDK za prevenciju i borbu protiv korupcije u saradnji s Transparency international BiH organizovao stručno usavršavanje za koordinatore

Tim Vlade ZDK za prevenciju i borbu protiv korupcije u saradnji s Transparency international BiH organizovao stručno usavršavanje za koordinatore

Tim Vlade Zeničko-dobojskog kantona za prevenciju i borbu protiv korupcije u saradnji sa Transparency international BiH organizuje dvodnevno stručno usavršavanje za koordinatore u kantonalnim istitucijama i jedinicama lokalne samouprave u ovom kantonu.

Tema edukacije je Izrada/uvođenje planova integriteta kojom se želi istaći važnost Plana integriteta, što je svakako jedna od osnovnih aktivnosti u novoj Strategiji za borbu protiv korupcije ZDK za period 2022-2026.godina.

U prethodnom periodu, planovi integriteta su izrađeni u velikom broju institucija ZDK-a, a potrebno ih je doraditi i usaglasiti sa novom Metodologijom za izradu Planova integriteta koju je izradila Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

-Planovi integriteta predstavljaju jedan moderniji pristup sistemakoj i sveobuhvatnoj borbi i suprostavljanju korupciji, korupcijskom ponašanju i drugim oblicima narušavanja integriteta institucije i zbog toga je jako bitno da imamo prevenciju, koja u konačnici ima cilj uklanjanje uzroka korupcije i smanjenju rizika na korupciju – kazao je Dževad Fejzić, šef Tima Vlade ZDK za prevenciju i borbu protiv korupcije.

Emsad Dizdarević, program menadžer u Transparency International u BiH, dodao je da je današnja obuka nastavak dugogodišnje saradnje izmedju TIBiH i Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona za prevenciju i borbu protiv korupcije na implementaciji strateških antikorupcijskih dokumenata, te da TIBiH stoji na raspolaganju institucijama u BiH da pruži podršku u pripremi i implementaciji antikorupcijskih poliika.

Napomenimo da je ranije Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila Odluku o izradi Strategije za borbu protiv korupcije, te zadužila članove Tima za izradu da izradi ovaj dokument. Strategija je u fazi usvajanja, te će uskoro zvanično i početi njena implementacija.

Press služba ZDK