Home » U Bosni i Hercegovini se gradi postrojenje za proizvodnju eksploziva

U Bosni i Hercegovini se gradi postrojenje za proizvodnju eksploziva

Fabrika eksploziva Tvek iz Ljubije namjerava graditi postrojenje za proizvodnju rudarskih eksploziva kao i skladište eksploziva u naselju Ljubija kod Prijedora.

Kako stoji na sajtu Vlade Republike Srpske, do sada su proizvodnju eksploziva obavljali u prenamjenovanom objektu servisne radionice na lokalitetu Centralna rudišta rudnika RŽR Ljubija, na brdu Tomruci.

Rješenjem iz 2013. godine koje je izdalo Odjeljenje za prostorno uređenje grada Prijedora, dato je privremeno korištenje ovog prostora što je jedan od razloga izgradnje novih postrojenja.

Povećanjem potražnje za ovim proizvodima i ograničenog perioda korištenja servisno-pogonske radionice u ove svrhe, preduzeće Tvek, koje je inače formirano osnivačkim ulogom sa RŽR Ljubija, odlučilo se za izgradnju objekata na novoj lokaciji.

Izabrana lokacija se nalazi u okviru eksploatacionog polja Centralnih rudišta rudnika Ljubija na odlagalištu jalovine površinskih kopova Litica na kojima je završena eksploatacija željezne rude.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je još 2017. godine izdalo Rješenje o saglasnosti na lokaciju na kojoj bi se gradili objekti u funkciji proizvodnje i skladištenja privrednog eksploziva. Tveku su 2019. godine i izdati lokacijski uslovi. Sada je Tvek stupio u proceduru obnove lokacijskih uslova, a samim tim i obnove Prethodne procjene utjecaja na životnu sredinu.

Mašine i uređaji na kojima se sada vrši proizvodnja privrednog eksploziva će biti dislocirani na novu lokaciju u novoizgrađene objekte, pri čemu će se zadržati postojeća tehnologija proizvodnje eksploziva.

Ovi eksplozivi su sigurni za upotrebu i pri proizvodnji, skladištenju i transportu zadovoljavaju sve sigurnosne i ekološke norme.

Inače, na godišnjem nivou tu bi se proizvodilo 5.000 tona ANFO eksploziva i 10.000 tona emulzionih eksploziva, prenosi ekapija.