Home » U pet mjeseci ove godine u budžet ZDK-a uplaćeno 189 miliona KM

U pet mjeseci ove godine u budžet ZDK-a uplaćeno 189 miliona KM

Budžetski prihodi Zeničko-dobojskog kantona na dan 31. maja iznosili su 189 miliona, što je za samo dva miliona više nego u istom periodu prethodne godine – potvrdila je u izjavi za Fenu kantonalna ministrica finansija Dženana Čišija.

Vlada ZDK na svom današnjem zasjedanju usvojila je Smjernice ekonomske i fiskalne politike ZDK-a za period 2024. – 2026. godine, kao i Izvještaj o izvršenju Budžeta za tri mjeseca ove godine.

-Smjernice koje nam je dostavilo Federalno ministarstvo finansija osnov su za usvajanje budžeta za 2024. godinu i srednjoročni plan od 2024.-2026. godine. Očekivani priliv u budžet, prema dostavljenim smjernicama, bit će manji za oko 18 miliona KM – kazala je Čišija.

Budžet ZDK-a, u prva tri mjeseca ove godine, “u dijelu prihoda izvršen je s oko 33 posto više u istom periodu prethodne godine, a rashodi su oko 12 posto veći nego isti period prethodne godine”.

-Treba voditi računa da je, u prva tri mjeseca, na snazi bilo privremeno finansiranje, tako da nismo imali kapitalnih ulaganja. Ostvareni prihodi u prva tri mjeseca bili su oko 117, a rashodi oko 102 miliona KM – navodi ministrica Čišija.