Home » Udruženje nacionalnih manjina Zenica: Najavljena deložacija romskih porodica sa Brista – moguće useljenje sirijskih migranata!?

Udruženje nacionalnih manjina Zenica: Najavljena deložacija romskih porodica sa Brista – moguće useljenje sirijskih migranata!?

Proteklih dana na adrese zeničkih Roma koji kao korisnici stanova namjenjenih za socijalno-neprofitno stanovanje žive na lokalitetu naselja Brist, stigle su opomene Gradske uprave da izmire dugovanja na ime zakupnine u roku od 15 dana od dana zaprimanja ili će u protivnom biti pokrenut postupak prinudnog iseljanja iz stanova.

Ovakav postupak Gradske uprave na čelu sa gradonačelnikom Zenice Fuadom Kasumovićem predstavlja posljednji u nizu od brojnih udaraca koje je zadao Romskoj zajednici sa područja grada Zenice. Podsjećamo javnost da su pripadnici Romske zajednice za područja grada Zenice, kao i predstavnici i članovi Udruženja nacionalnih manjina iz Zenice, izloženi brojnim pritiscima od strane Gradske uprave i gradonačelnika Fuada Kasumovića, od kako su medijskim pritiskom spriječili deložaciju osam romskih porodica iz Banloza.

Napominjemo i to da je veći dio ovih potraživanja zastario, te da ih Gradska uprava ne bi uspjela naplatiti preko suda. Očito je da slanjem ovakvih obavijesti formulisanih u kranje agresivnom tonu, Gradska uprava na čelu sa Fuadom Kasumovićem nastoji zastrašiti zeničke Rome, te od najugroženijih kategorija našeg društva izvući još koju marku pred predstojeću izbornu kampanju. Romi neće platiti zastarjela potraživanja, a sama nadležna Gradska služba, kao i Gradsko vijeće, krivi su što nisu pronašli prihvatljiv modul naplate ovih potraživanja, koji bi doveo do održivog sistema socijalno-neprofitnog stanovanja. Uopšte, sam gradonačelnik Kasumović je kriv što za dvije godine svoga mandata u Zenici nije realizovao ni jednu jedinu investiciju kojom bi bili zaposelni građani Zenice, te i sami zenički Romi, jer da rade mogli bi i zakupninu uredno izmirivati.

  Sa NES-ovog skupa u Tešnju poručeno: Glasanjem za jedne te iste svojoj djeci kupujete kartu u jednom pravcu

Posebno su zabrinjavajuće informacije koje su se pojavile u samoj Romskoj zajednici da postoji namjera Gradskih vlasti da u ove stanove sa Brista usele Sirijske migrante ili u drugoj verziji, neke rudarske porodice kojima su kuće uništene u klizištima. Napominjemo da ove dvije skupine po odredbama Zakona o socijalno-neprofitnom stanovanju ZDK ne mogu biti korisnici zgrada na Bristu, te upozoravamo gradonačelnika Kasumovića da i ne pomišlja da izigira zeničke Rome grubim kršenjem ovoga zakona. Zgrade na Bristu su namjenje zeničkim Romima i nema govora o useljenju ni migranata i ni bilo kojih drugih porodica, sem Romskih, pri tome poptuno uvažavajući položaj i migranata i svih ostalih socijalno ugroženih porodica.

Podsjećamo javnost i da je krajem prošle godine vladajuća većina u Gradskom vijeću u znatnoj mjeri i podigla visinu zakupnina za  socijalno-neprofitno stanovanje, dok je jasno da Romi nisu mogli sklopiti finansijsku konstrukciju ni za plaćanje kirija u nižim iznosima. Očito je da su nekome „za oči“ zapali stanovi koje koriste Romi na Bristu, te da žele Rome iseliti, kako bi nekim drugim kategorijama stanovništva dodjelili stanove.

Poručujemo gradonačelniku Kasumoviću da ne uzrokuje vještačke krize na loklanom nivou i da je jedini način naplate nezastrjelih potraživanja moguć kroz plaćanje na rate, te uz oprost 50% duga, te da zenički Romi neće tek tako lahko predati stanove. Ukoliko samo i bude pokušana deložacija Roma sa Brista, uzrokvat će te nezapamćeni otpor, za koji se bojimo da ga ni organi zaduženi za održavanje javnog reda i mira neće biti u stanju kontrolisati.

UNM